Sinh Hoạt Đạo Sự

Cập nhật 2012-12-14 11:23:02 | Đã xem 8518 lượt

  Hình ảnh Sinh Hoạt Đạo Sự
 
 

Chức sắc chức việc  BCQ họ đạo quận 1

Lễ tổng kết tất niên ban cai quản và phát quà công hạnh cho ba ban nhạc lễ Đồng Nhi và Ban nhà thuyết bát nhã

Đại hội nhơn sanh cơ sở họ đạo quận 1- Đinh Hợi 2007

Hình ảnh ban bộ họ đạo quận 1 ban nhà thuyền bát nhã

Phát quà cứu trợ cho đồng bào thánh thất họ đạo Cẩn Thạnh, Cần Giờ

Tặng quà cho chức sắc tại Dưỡng Lão Đường , Trí Giác - Tây Ninh


Đọc thêm ...