TÒA THÁNH TÂY NINH NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHƯƠNG THỨC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cập nhật 2020-03-30 01:24:30

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 29/03/2020 – Hình ảnh của Thái Trân  và Lê Đến Caodai TV)
 
Trong chiến dịch “tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn cõi nước Viêt Nam”, sáng hôm nay, ngày 29/03/2020, Phóng viên của Caodai TV chạy quanh một vòng trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh để ghi nhận việc thực hiện sự chỉ đạo của Hội Thánh và của chính quyền trong việc phòng, chống dịch Coronavirus với những nhận xét như sau:
 
- Quang cảnh Nội Ô Tòa Thánh ít người di chuyển
- Tất cả đều mang khẩu trang khi làm việc hay khi đi cúng
- Số người đi cúng rất ít và mỗi người phải ngồi xa nhau khi cúng
- Tang lễ bị hạn chế tối đa không được tụ tập trên 20 người
 
Sau đây là một số hình ảnh tại Đền Thánh và Báo Ân Từ trong ngày hôm nay.
 
 
 
 
 
 
Đài Truyền Hình Tây Ninh phỏng vấn Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh
về các biện pháp phòng, chống ngừa dịch COVID-19
(xin xem https://www.youtube.com/watch?v=_gWVHLYAmsY&feature=youtu.be)
 
 
 
 CHỨC SẮC ĐANG LÀM VIỆC TRONG THỜI KỲ CORONAVIRUS