THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO CHXHCN VIỆT NAM ĐẾN CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-08-08 23:23:30

(Tin TTTN ngày 06/08/2019)
 
Vào lúc 09 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7 Kỷ Hợi (Dl. Thứ Ba 06-8-2019), Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy Viên BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dẫn đầu phái đoàn Bộ Ngoại giao, và Ngài Phạm Viết Thanh UV.BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng lãnh đạo Sở Nội Vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh đến Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và ba vị Quyền Chánh Phối Sư nam, nữ, các vị Thượng Thống, Quyền Thượng Thống Cửu Viện nam, nữ đã tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao tại văn phòng Hội Thánh (Nam Đầu Sư Đường).
 
Ông Thứ trưởng giới thiệu thành phần trong Đoàn Bộ Ngoại giao và tỉnh Tây Ninh, nêu mục đích chuyến thăm, và đề nghị Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cho Đoàn biết về tình hình hành đạo của Hội Thánh hiện nay.
 
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh trình bày khái quát về thời gian, sự kiện hình thành của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, sự việc một số Chức sắc thời quá vảng ly khai về địa phương nơi họ thường trú lập Chi Phái riêng, về sự vụ gần đây có một số ít người đạo đi ngược truyền thống tu hành thuần túy của Đạo, vì háo danh tụ tập gây rối việc hành đạo của Hội Thánh tại vài địa phương để gây tiếng vang. Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh cũng nêu khái quát tình hình phát triển rực rỡ của nền Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trong hai thập niên qua.
 
Ông Thứ Trưởng tỏ lời khen ngợi khu Nội Ô Tòa Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh rộng rãi, được Hội Thánh chăm sóc, tạo một môi trường xanh, sạch, đẹp, so sánh với các tôn giáo trên thế giới ít có nơi nào bằng được.
 
Sau khi dùng trà, Đoàn Bộ Ngoại giao và tỉnh Tây Ninh được Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, Tổng Quản văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng Thống Lại Viện và Lễ Sanh Thượng Vân Thanh XLTV Thượng Thống Công Viện hướng dẫn đi tham quan một vòng Nội Ô Tòa Thánh và Đền Thánh.
 
Sau khi vào tham quan Đền Thánh xong, Ông Bùi Thanh Sơn Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao CHXHCNVN ký sổ vàng lưu niệm tại Tịnh Tâm Đài.
 
Đoàn ra về lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi chào thăm :