THÔNG TRI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG NĂM MẬU TUẤT 2018

Cập nhật 2018-09-13 18:56:38

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 13/9/2018)
 
Lại một năm sang, Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sắp đến. Vào ngày 03/9/2018 vừa qua, Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã cho phổ biến đến toàn Đạo trong và ngoài nước về “Chương trình Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Mậu Tuất 2018 tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh”, được tổ chức vào 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm Mậu Tuất (dl. ngày 24 và 25/09/2018).
 
Tiếp theo, vào ngày 7/9/2018, Hội Thánh cũng cho phổ biến “Bảng Phân Công Ban Tổ Chức Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Mậu Tuất 2018” và Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ Chức, điều hành chung toàn thể các hoạt động cho ngày Đại Lễ. Hội Thánh cũng đưa ra “Bảng Phân Phối Vị Trí Đơn Vị trưng bày lễ phẩm tại Báo Ân Từ cho ngày Đại Lễ”.
 
Theo các thông báo trên, năm nay có 101 đơn vị chưng quả phẩm.
 
Ngoài ra, năm nay Hội Thánh sẽ mời các Phái Đoàn tôn giáo bạn đến tham dự, như Oomoto Giáo Nhựt Bản, Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan, Đại Tuần Chơn Lý Giáo Đại Hàn, Trung Tâm Nghiên Cứu Tân Tôn Giáo ở Ý, Đại Học Dhaka Bangladesh, cùng một số Giáo Sư Đại Học và nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh Quốc.
 
Chắc chắn năm nay đồng đạo về tham dự Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung sẽ đông hơn năm ngoái.