THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO BRUXELLES, VƯƠNG QUỐC BỈ

Cập nhật 2018-10-08 03:19:32

(Tin Bruxelles ngày 7/10/2018 – Tường thuật của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh – Hình ảnh của Caodai Tivi LS Hương Thoàn)
 
Thi hành Huấn Lịnh số 344/94-NCPS-HL ngày 11 tháng 6 năm Mậu Tuất (dl. 23/7/2018) công nhận vị Võ Thới Lai, 68 tuổi, đắc cử Chánh Trị Sự  Họ Đạo Bruxelles, Vương Quốc Bỉ, và Huấn Lịnh số 397/93-NCPS-HL ngày 22 tháng 7 năm Mậu Tuất (dl. 01/09/2018) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chấp thuận cho thành lập Tân Họ Đạo Thành Phố  Bruxelles, Vương Quốc Bỉ, và công nhận CTS Võ Thới Lai kiêm nhiệm Quyền Cai Quản Họ Đạo Bruxelles, Vương Quốc Bỉ, hôm nay ngày 28 tháng 8 năm Mậu Tuất (dl. 07/10/2018), Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại, đã đến chủ tọa buổi lễ thành lập tân Họ Đạo Bruxelles, Vương Quốc Bỉ, tại Thánh Thất Họ Đạo Bruxelles, địa chỉ 1224 Chaussée d’Alsemberg, Beersel, Vương Quốc Bỉ (Belgium). Với số đồng đạo và quan khách là 30 vị, buổi lễ diễn tiến như sau :
 
  • Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh cầu nguyện Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng trấn thần bức tượng chữ KHÍ và đặt trên bàn thờ Hộ Pháp
  • Cúng thời Ngọ
  • Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh tuyên đọc Huấn Lịnh công nhận chức vụ CTS của vị Võ Thới Lai
  • Lễ Lập Hồng thệ cho CTS Võ Thới Lai trước bàn thờ Chí Tôn và bàn thờ Hộ Pháp
  • Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh tuyên đọc Huấn Lịnh thành lập Tân Họ Đạo Bruxelles, Vương Quốc Bỉ
  • Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh nhắc nhỡ và giải thích Tứ Đại Điều Qui và Ngũ Giới Cấm và trao tặng một số sách Đạo.
  • Chụp hình lưu niệm
 
Sau buổi cơm chay trưa, toàn thể đồng đạo hiện diện (tất cả có 21 vị) đã hội họp dưới sự chủ tọa của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh và CTS Võ Thới Lai, quyền Cai quản Họ Đạo Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Mục đích phiên họp là công cử thêm một số Chức Việc Bàn Trị Sự Nam và Nữ của Họ Đạo. Kết quả như sau :
 
BTS Nữ Phái :
CTS : Đạo hữu Nguyễn Thị Bạch Yến
PTS : Đạo hữu Lâm Huỳnh Ngọc Diễm
TS : Đạo hữu Nguyễn Hồng Thanh Thảo
 
BTS Nam Phái :
PTS : Đạo hữu Võ Đức Huy
TS : Đạo hữu Trương Quốc Bình
 
Buổi lễ thành lập Tân Họ Đạo Bruxelles kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ :