PHÁI ĐOÀN NHẤT QUÁN ĐẠO THÀNH PHỐ CAO HÙNG, ĐÀI LOAN, CHÀO THĂM HỘI THÁNH CAO ĐÀI TTTN

Cập nhật 2019-10-08 21:23:12

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 8/10/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 14 giờ 15 ngày Thứ Ba 10-9 Kỷ Hợi (Dl. 08-10-2019), Ngài Hồng Côn Phước - Tổng Lý Sự Trưởng Nhất Quán Đạo Thành phố Cao Hùng, tỉnh Đài Nam - Đài Loan, dẫn đầu phái đoàn 11 người đến tại Nam Đầu Sư Đường chào thăm Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Cùng tiếp đoàn khách còn có Đại huynh Thái Côn Thanh Quyền Thái Chánh Phối Sư, Đại huynh Ngọc Thưởng Thanh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
 
Ngài Đầu Sư đã khái quát cho đoàn khách về sự hình thành và phát triển của nền Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, về khu vực Nội Ô Tòa Thánh 01 cây số vuông có tường bao quanh với 12 cửa ra vào, những công trình kiến trúc đặc thù như ngôi Đền Thánh, ngôi Báo Ân Từ, các nơi thờ tự các vị Tiền bối của Đạo như Giáo Tông Đường, Hộ Pháp Đường, Nam, Nữ Đầu Sư Đường và các cơ quan làm việc của Hội Thánh. Ngài Tổng Lý Sự Trưởng cũng trình bày khái quát về Nhất Quán Đạo tại Tp Cao Hùng.
 
Cũng xin nhắc lại là vào ngày 21/7/2013, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh đã hướng dẫn Phái Đoàn Hội Thánh đến thăm chào Ngài Tổng Lý Sự Trưởng Nhất Quán Đạo Lee Yu-Chu tại Thành phố Taipei, Taiwan. Do đó, sự quan hệ gắn bó giữa hai tôn giáo Cao Đài và Nhất Quán Đạo được phát triễn ngày càng thân thiết hơn.
 
Sau khi dùng trái cây và trà, đàm đạo thân mật với nhau, Đoàn khách ra về lúc 15 giờ 20 cùng ngày.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi chào thăm.