• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TỈNH TÂY NINH

LỄ TIẾP RƯỚC HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM PHÓ BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-09-19 20:00:10

(Tin Tây Ninh ngày 17/09/2018 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi)
 
Thi hành Chỉ Thị Số 149/93 – NCPS. CT ngày 5 tháng 7 năm Mậu Tuất (dl. 15/08/2018) của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, vào lúc 08 giờ sáng ngày 08 tháng 08 năm Mậu Tuất (dl.17/09/2018), tại Chánh Điện Thánh Thất Họ Đạo Thành Phố Tây Ninh, Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, đã ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ Nhiệm 2 vị Chức Sắc Giáo Hữu làm Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, thay thế cho Giáo Hữu Thái Tổng Thanh và Giáo Hữu Thượng Hữu Thanh đã xin nghỉ việc.
 
Hai vị Tân Phó Trưởng Ban Đại Diện là :
 
1-Giáo Hữu Thái Trung Thanh (Lê Thanh Trung) hiện Cai Quản Họ Đạo Liên Xã Tân Hưng Tân Phú, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đảm trách Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, chịu trách nhiệm 25 Họ Đạo trong 03 huyện, Huyện Bến Cầu, Huyện Gò Dầu và Huyện Trảng Bàng.
 
2-Giáo Hữu Ngọc Tài Thanh (Đồng Văn Tài), hiện Cai Quản Họ Đạo Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh kiêm nhiệm Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh, chịu trách nhiệm 31 Họ Đạo trong 01 Thành Phố và 02 Huyện, TP Tây Ninh, Huyện Hòa Thành và Huyện Châu Thành.
 
Quý viên chức Chính Quyền các cấp đến tham dự lễ gồm có :
 
Ông  Dương Hồng Ân,  Đại diện Ban Dân Vận Tỉnh Tây Ninh.
Ông  Trần Thanh Đồng,  Đại diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh.
Ông  Nguyễn Thái Bảo,  Đại diện UBMTTQ Tỉnh Tây Ninh.
Thượng Tá Trịnh Văn Lợi,  Đại diện Công An Tỉnh Tây Ninh.
Ông  Phạm Tấn Vũ,  Phó Phòng Nội Vụ TP. Tây Ninh.
Ông  Nguyễn Văn Khanh Em, Phó Phòng Nội Vụ Huyện Hòa Thành.
Ông  Nguyễn Văn Khải,  Chủ Tịch UBMTTQ  Huyện Gò Dầu.
Ông  Lê Thanh Hải,  Phó Chủ Tịch UBMTTQ Huyện Bến Cầu
Và trên 10 vị Cán Bộ Ban Ngành, Đoàn Thể và khoản 300 vị Chức Sắc, Chức Việc, Đồng Đạo trên địa bàn tỉnh đến dự và trao những lãng hoa, chúc mừng nhị vị Tân Phó Ban Đại Diện thực thi nhiệm vụ Hội Thánh Giao Phó.
 
Su đây là một vài hình ảnh của buổi lễ :