LỄ NHẬM CHỨC CỦA TÂN BAN ĐIỀU HÀNH TRÍ HUỆ CUNG

Cập nhật 2017-06-27 11:03:50

(Tin Tây Ninh ngày 17/6/2017 – Tường thuật của GS Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Huỳnh Chi)
 
Vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm Đinh Dậu (DL. 17- 6 - 2017), thừa ủy quyền của Hội Thánh,  Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh ban hành Lịnh Bổ Nhiệm cho Tân Ban Điều Hành Trí Huệ Cung, gồm có 7 vị sau đây: 
 
1 - Nguyễn Văn Đông,    đảm nhiệm Trưởng Ban Điều Hành Trí Huệ Cung.
2 - Trà Thanh Tuấn,         Phó Trưởng Ban.
3 - Phạm Thành Siếu,      Phụ Trách Ban Điều Hành.
4 - Nguyễn Văn Nhơn,     Phụ Trách Ban Điều Hành.
5 - Châu Văn Hai,            Phụ Trách Ban Điều Hành.
6 - Lê Minh Đường,         Thư Ký Ban Điều Hành.
7 - Võ Văn Cảnh,             Thủ Quỷ Ban Điều Hành.
 
 Buổi Lể nhậm chức có sự hiện diện Chính Quyền chứng dự gồm có:
 
- Ông Trần Thanh Đồng,          Đại Diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh.
- Ông Trương Hồng Ân,           Đại Diện Ban Dân Vận Tỉnh Tây Ninh.
- Ông Lê Thành Tâm,              Công An Tỉnh Tây Ninh
- Ông Nguyễn Văn Khánh Em Phó Phòng Nội Vụ Huyện Hòa Thành.
- Ông Nguyễn Hoàng Đức       Phó UBMTTQ Huyện Hòa Thành.
- cùng một số quý viên chức địa phương xã Trường Hòa.
 
 Về phía Tôn Giáo có quý Chức Sắc:
 
- Giáo Sư Thái Thọ Thanh,           Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh.
- Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh,        Phó Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh.
- Giáo Hữu Thượng Hùng Thanh, Cai Quản Họ Đạo Xã Trường Hòa.
- Lể Sanh Thái Nhung Thanh,        Phó Cai Quản Họ Đạo Xã Trường Hòa.
 
Tân Trưởng Ban Điều Hành Trí Huệ Cung phát biểu: rất vui mừng và xin hứa tuân hành theo sự chỉ đạo của Hội Thánh và cấp trên, luôn đoàn kết phấn đấu lập công bồi đức làm tròn bổn phận Hội Thánh giao phó.
 
Tiếp theo Ông Trần Thanh Đồng Đại diện BTG Tỉnh tặng lãng hoa và chúc mừng Ban Điều Hành Trí Huệ cung.
 
Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh phát biểu: động Viên Ban Điều Hành đoàn kết yêu thương, một lòng một dạ trung kiên với Hội Thánh, con đường hành đạo còn ở phía trước cố gắng "vượt lên chính mình" để không phụ lòng Hội Thánh đã tin cậy.
 
Sau lễ nhậm chức, GS Trưởng Ban Đại D​iện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Ban Điều Hành đến văn phòng Hội Thánh ở Nam Đầu Sư Đường để trình diện với Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh. Ngài Đầu Sư Chưởng Quản ưu ái ban Huấn dụ, "Trí Huệ Cung do Đức Hộ Pháp tạo dựng đồng đạo có bổn phận gìn giữ và bảo tồn cơ đồ này mãi mãi vì nơi này của Đạo, không nghe lời xúi giục bên ngoài làm ảnh hưởng thanh danh của Đạo, và mất đoàn kết trong nội bộ, phải thực hành theo sự chỉ đạo của Hội Thánh, phải giữ kỹ cương và tâm trong sáng việc hành đạo đem lại hiệu quả tốt đẹp”.
 
Sau cùng Phái Đoàn đến Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài trình diện Quý Đại Huynh Quyền Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh và Thượng Thống Lại Viện Phối Sư Ngọc Hồng Thanh, cả hai nơi này cũng đều ân cần nhắc nhở quý vị trong tân Ban Điều Hành Trí Huệ Cung cố gắng làm tròn bổn phận Hội Thánh giao phó.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:6282074