• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM KỶ HỢI 2019

LỄ KỶ NIỆM HỘI NGÀY QUI THIÊN CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG, QUÝ ĐẦU SƯ, CHỨC SẮC HÀNG THÁNH NAM NỮ - NĂM KỶ HỢI 2019

Cập nhật 2019-11-10 01:11:20

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/11/2019 – Hình ảnh của Nguyễn Hoàng Caodai TV)
 
Như thông lệ hằng năm, vào hai ngày 12 và 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl. 8 và 9/11/2019) , Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Hội ngày Qui Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư, cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam, Nữ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Bổi lễ gồm có các nghi thức như : Hòa tấu nhạc tại Giáo Tông Đường, cúng Tiểu đàn, Lễ rước bửu ảnh từ Đến Thánh đến Báo Ân Từ để cúng tế, khi lễ xong thì đưa bửu ảnh trỡ về an vị nơi Đền Thánh.
 
Chương trình buổi lễ như sau :
 
Ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi (DL. Thứ Sáu 08-11-2019)
  • Lễ Viện đặt bàn nghi tại từng dưới Giáo Tông Đường.
  • Hòa tấu nhạc trước bàn nghi tại Giáo Tông Đường. (20 giờ)
 
Ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi (DL. Thứ Bảy 09-11-2019)
  • Cúng Tiểu đàn tại Đền Thánh.
  • Lễ rước bửu ảnh từ Đền Thánh đến Báo Ân Từ hành lễ cúng tế điện. Nghi thức gồm có : Cờ Đạo, bảng Đạo, bàn Hương án, lộng, tàng, Lễ hầu, Long Mã, giàn Trống quan, nhạc Dân Tộc.
  • Cúng lễ xong, đưa bửu ảnh trở về an vị nơi Đền Thánh
  • Mãn lễ
 
Chứng dự buổi lễ gồm có Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh, Ngài Phối Sư Thái Côn Thanh – Quyền Thái Chánh Phối Sư, Ngài Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh Quyền Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư, Đại Tỷ Hương Đắt – Quyền Nữ Chánh Phối Sư cùng toàn thể chức sắc nam nữ Cửu Viện Hành Chánh, Chức Sắc Phước Thiện, Các Ban Đại Diện Hội Thánh tại các tỉnh thành, Ban Cai Quản Các Họ Đạo, cùng chư chức việc, đồng đạo nam nữ về dự lễ.  Số người dự lễ ước tính khoảng 2000 người.
 
Xin xem số hình ảnh của buổi lễ sau đây: