LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT MỸ CHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

Cập nhật 2019-12-03 08:47:26

(Tin Trà Vinh, ngày 2 tháng 11 năm Kỷ Hợi (Dl 27/11/2019) – Hình ảnh của Tân Dân Hoàng Nguyễn)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 2-11-Kỷ Hợi (Dl. 27-11-2019), Thừa Ủy Nhiệm của Hội Thánh và của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Sư Thượng Khánh Thanh (Lê Văn Khánh), Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Trà Vinh dẫn đầu phái đoàn Ban Đại diện Hội Thánh đến Họ Đạo xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chứng dự lễ Khởi Công Xây Dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, bà Bùi Thị Nhã Hiền, Phó ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh, bà Trần Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và 5 Cán bộ Viên chức tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành, xã Mỹ Chánh cùng đoan Ban Đại Diện Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh Trà Vinh ước khoảng 500 người hành hương về dự lễ.
 
Ngôi Thánh Thất Mỹ Chánh cũ thuộc Họ Đạo Mỹ Chánh, được đồng đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh nơi đây kiến tạo từ năm 1949 bằng vật liệu bán kiên cố, sau 70 năm thờ tự nay ngôi Thánh Thất đã xuống cấp nặng. Thể theo nguyện vọng của đồng đạo tại cơ sở thống nhứt ý kiến xin phép Hội Thánh cho xây dựng lại ngôi thờ Đức Chí Tôn.
 
BCQ Họ Đạo xã Mỹ Chánh lâp thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu số 6 của Hội Thánh qui định. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo tại công văn số 1012SNVTG ngày 20 tháng 8 năm 2019 và văn thư số 23/23/94 H.T.T.V ngày 7 tháng 7 năm Kỷ Hợi (dl. 7/8/2019) của Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh và Sở Xây Dựng tỉnh Trà Vinh chấp thuận cho phép xây dựng ngôi Thánh Thất xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh tại Giấy phép số 34/G.P.X.D ngày 22/2/2019 và sự chấp thuận của UBND tỉnh Trà Vinh cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 02-11 Kỷ Hợi (Dl. 27-11-2019).
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :