LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁNH THẤT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI

Cập nhật 2018-01-17 16:19:28

(Tin Đồng Nai, ngày 13/01/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 27 tháng 11 Đinh Dậu (Dl. 13-01-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Đinh Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thiện Tâm Phó Chủ tịch UBMTTQVN, bà Nguyễn thị Thùy Trang Đại diện Phòng Nội vụ huyện Định Quán và 02 Viên chức Thị Trấn Đinh Quán cùng đến dự chứng.
 
Đồng đạo và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 1000 người.
 
Qua báo cáo của BCQ thì Họ Đạo Thị Trấn Đinh Quán được thành lập vào năm Canh Tuất - 1970, đồng đạo nơi đây liền chung tay xây dựng ngôi Thánh Thất tạm mái tôn vách gạch để có nơi tín ngưỡng theo tôn giáo mình. Trong quá trình thờ tự, ngôi Thánh Thất tạm được sửa chửa cơi nới một lần vào năm Kỷ Tỵ - 1989, nhưng vẫn xuống cấp nặng. Vào giữa năm Đinh Dậu – 2017, BCQ. Họ Đạo Thị trấn Đinh Quán lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh. Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 06/GPXD ngày 25-9-2017, Sở Nội Vụ Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cho phép cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày hôm nay (27 tháng 11 Đinh Dậu, dl.13-01-2018) tại Công văn số 827/BTG/PG ngày 23-11-2017.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :