LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO XÃ TẮC VÂN TỈNH CÀ MAU

Cập nhật 2018-04-11 23:12:58

(Tin Cà Mau, ngày 10/04/2018 – Tường thuật của Phối sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 25-2 Mậu Tuất (Dl. 10-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau chứng lễ khởi công xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, Bà Trần thị Hồng Tâm Trưởng phòng Hành chánh Tổng hợp BTG tỉnh Cà Mau và 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Cà Mau, TP. Cà Mau, xã Tắc Vân cùng đến tham dự.
 
Đồng đạo trong ngoài tỉnh và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 1.500 người.
 
Họ Đạo xã Tắc Vân được thành lập vào năm Bính Tuất - 1946, đồng đạo nơi đây chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ tạm để có nơi kính ngưỡng Đức Phật Mẫu, bà Mẹ Thiêng liêng của mình. Trong quá trình hơn 70 năm thờ tự, ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu tại Tắc Vân được trùng tu sửa chửa 01 lần vào năm Kỷ Dậu – 1969 nhưng vẫn xuống cấp, mặt khác nội tự chật hẹp không đáp ứng tình hình phát triển của tôn giáo hiện nay. Vào giửa năm Đinh Dậu – 2017, BCQ. Họ Đạo xã Tắc Vân lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh. Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND Tỉnh Cà Mau chấp thuận, Sở Xây dựng Cà Mau cấp Giấy phép số 13/GPXD.SXD ngày 18-10-2017, BCQ Họ đạo đã Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến UBND xã Tắc Vân vào ngày 07-02-2018, được UBND xã Tắc Vân xác nhận trên Thông báo, cho phép khởi công xây dựng vào ngày hôm nay.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ khởi công :