• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO ĐỒNG KHỞI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO ĐỒNG KHỞI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-08-12 12:58:02

(Tin Tây Ninh ngày 10/8/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 10-7 Kỷ Hợi (Dl.10-8-2019),  Đại huynh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư thừa ủy nhiệm của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 
Về phía chính quyền địa phương có Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh, cùng một số viên chức BTG tỉnh Tây Ninh và Huyện Châu Thành, cùng đến tham dự.
 
Đồng đạo và khách thập phương tham dự vào khoảng 1000 người.
 
Theo lý lịch lưu trữ, Họ Đạo xã Đồng Khởi được thành lập năm Canh Dần – 1950, đồng đạo chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu bằng vật liệu tạm để có nơi kính ngưỡng Đức Đại Từ Mẫu Thiêng Liêng. Qua gần 70 năm thờ tự, dù được duy tu sửa chữa nhiều lần ngôi thờ vẫn xuống cấp. Mặt khác, nội điện ngôi thờ chật hẹp, không đáp ứng được tình hình phát triển của tôn giáo hiện nay.
 
Vào đầu năm Kỷ Hợi – 2019 nầy, BCQ Họ Đạo xã Đồng Khởi lập hồ sơ xin phép xây dựng lại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu trên nền cũ theo mẫu của Hội Thánh qui định. Được UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 103/GPXD đề ngày 10-6-2019, Ban Cai Quản Họ Đạo làm văn thư đề ngày 24-6-2019 gởi đến UBND xã Đồng Khởi, thông báo danh mục hoạt động tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo vào ngày 10-7 Kỷ Hợi (Dl.10-8-2019), được UBND xã Đồng Khởi chấp thuận tại Công văn số 80/BC-UBND, đề ngày 24-6-2019 với đề nghị “BCQ Họ Đạo xã Đồng Khởi tổ chức Lễ đặt viên gạch khởi công đúng với nội dung đã thông báo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt thời gian tổ chức”.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: