LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU CỦA HỌ ĐẠO TP.BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

Cập nhật 2019-06-30 07:22:39

(Tin Bạc Liêu ngày 28/6/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 26-5 Kỷ Hợi (Dl.28-6-2019), Ngài Dầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chứng lễ Khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Đinh văn Mảnh UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu và 06 Cán bộ Viên chức tỉnh Bạc Liêu, TP. Bạc Liêu, Phường 7 TP. Bạc Liêu cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh Bạc Liêu khoảng 3.000 người hành hương về dự lễ.
 
Theo báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo Thành phố Bạc Liêu được thành lập năm Canh Dần - 1950, đồng đạo sở tại chung tay tạo dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo bằng vật liệu tạm để có nơi kính ngưỡng Đức Đại Từ Mẫu Thiêng Liêng. Qua hơn 60 năm thờ tự, ngôi thờ được sửa chửa nhiều lần để duy trì sinh hoạt đạo sự, nhưng nội tự chật hẹp, không phù hợp tình hình phát triển của Tôn giáo.
 
Vào cuối năm Đinh Dậu – 2017, BCQ Họ Đạo Thành phố Bạc Liêu lập hồ sơ xin phép xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh trên nền cũ. Được UBND tỉnh Bạc Liêu quan tâm chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 32/GPXD đề ngày 06-12-2017, và tại Công văn số 139/BDTTG-PNVTG đề ngày 20-5-2019, Ban Dân Tộc Tôn Giáo của UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung của BCQ Họ Đạo về việc xin tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu, đề nghị Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hướng dẫn cho Ban Cai Quản Họ Đạo TP. Bạc Liêu tại phường 7 TP. Bạc Liêu tổ chức lễ đúng theo thời gian, chương trình, thành phần, nội dung như đã thông báo.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :