LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THỊ TRẤN SA RÀI, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2018-03-27 02:57:05

(Tin Đòng Tháp ngày 25/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 09-02 Mậu Tuất (Dl. 25/3/2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Phía chính quyền địa phương, ông Châu văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp và 12 Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng, Thị trấn Sa Rài cùng Phái đoàn Hội Thánh đến dự chứng.
 
Đồng đạo trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp hành hương về dự lễ ước khoảng 3.000 người.
 
Theo Báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo Thị trấn Sa Rài hôm nay có tên cũ là Hồng Phước được thành lập năm Mậu Thân - 1968, đồng đạo sở tại chung tay xây dựng ngôi Thánh Thất tạm để có nơi kính ngưỡng theo Tôn giáo mình, qua thời gian hơn 40 năm sử dụng, ngôi Thánh Thất được sửa chửa, trùng tu 01 lần vào năm Kỷ Mão - 1999 nhưng vẫn xuống cấp. Vào cuối năm Quý Tỵ – 2013, BCQ Họ Đạo Thị trấn Sa Rài lập thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh thất theo mẫu của Hội Thánh. Được UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận, Sở xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 25-10-2012, lễ khởi công xây dựng được tổ chức nội bộ  gọn nhẹ vào ngày 09 tháng 2 năm Quý Tỵ (Dl. 20-3-2013).
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ Khánh thành, UBND tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 08/UBND-KGVX ngày 08-01-2018 chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay.
 
Việc thu chi xây dựng các hạng mục Thánh Thất, Thiên phong đường, Tây lang, Cột Phướn, Cổng và hàng rào như sau :
 
+ Tổng thu :  4.644.000.000 đồng VN
+ Tổng chi :  5.188.000.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng :  5.484 ngày công
* Việc ẩm thực cho công thợ và anh chị em công quả trong suốt quá trình xây dựng do Chức sắc, Chức việc và Đồng đạo sở tại phục vụ đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :