LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT THẠNH HÓA TỈNH LONG AN

Cập nhật 2017-04-16 09:17:19

(Tin Long An ngày 15/04/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 19 tháng 3 Đinh Dậu (Dl. 15-4-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Vê phía chính quyền địa phương, Ông Huỳnh Kim Tùng, Huyện ủy viên Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Thạnh Hóa cùng 05 Cán bộ, Viên chức huyện Thạnh Hóa, Thị trấn Thạnh Hóa cùng đến tham dự. Đồng đạo tham dự khoảng 1000 người.
 
Qua báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo Thị Trấn Thạnh Hóa được thành lập năm Đinh Hợi (2007), chưa có Thánh Thất. Cuối năm Canh Dần - 2010, BCQ Họ Đạo Thị Trấn Thạnh Hóa lập thủ tục xin xây dựng ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh để có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn.
 
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cơ sở chuyển trình, UBND tỉnh Long An chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 161/GPXD ngày 09-11-2010, UBND tỉnh Long An chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 04-02 Tân Mão (Dl. 08-03-2011), lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn được tổ chức vào ngày 12 tháng 5 Giáp Ngọ (DL: 09-6-2014).
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo Thị trấn Thạnh Hóa đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ Khánh thành, được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Long An chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 1160/UBND-KGVX ngày 24-3-2017.
 
Về thu chi cho việc xây dựng ngôi Thánh Thất như sau :
 
+ Tổng thu :  3.969.215.000 đồng VN
+ Tổng chi :  4.082.963.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng : 13.057 ngày công (trong đó công quả công thợ địa phương là 12.020 ngày công).
 
* Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ, công quả trong suốt thời gian thi công do Chức sắc, Chức việc và Đồng đạo sở tại chung lo, đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :