LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ LONG HẬU HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2018-08-16 05:59:50

(Tin Đồng Tháp ngày 14/8/2018 – Tường thuật của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày mùng 04 tháng 7 Mậu Tuất (Dl. 14-8-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thánh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu Phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chánh quyền địa phương, Ông Châu văn Tài, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Đồng Tháp và 03 Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Vung, xã Long Hậu cùng Hội Thánh đến dự chứng.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong, ngoài tỉnh hành hương về dự lễ ước khoảng 2.000 người.
 
Họ Đạo Long Hậu được thành lập năm Mậu Tý 1948, vào năm Quý Tỵ 1953 đồng đạo sở tại chung tay kiến tạo ngôi Thánh Thất bằng vật liệu tạm để có nơi kính ngưỡng Đức Chí Tôn. Sau hơn 50 năm thờ tự, ngôi Thánh Thất tạm đã xuống cấp nặng và chật hẹp, không còn phù hợp tình hình phát triển của Tôn giáo. Đầu năm Tân Mão - 2011, BCQ Họ Đạo Long Hậu lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Thánh Thất.
 
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp chuyển trình, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 14/GPXD ngày 02-06-2011, UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 26 – 6 Tân Mão (Dl. 26-7-2011) lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tổ chức vào ngày 11 - 6 Giáp Ngọ (Dl. 07-7-2014).
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất đã hoàn thành, BCQ Họ đạo Thông báo Chương trình Lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất đến UBND xã Long Hậu vào ngày 09-4-2018, được UBND xã Long Hậu xác nhận thông qua, cho phép tiến hành vào ngày hôm nay.
 
Qua báo cáo, việc chi phí xây dựng như sau :
+ Tổng thu  :  3.928.400.000 đồng VN.
+ Tổng chi  :  4.296.200.000 đồng VN.
+ Tổng ngày công xây dựng  :  8.037 ngày công (trong đó công quả địa phương là 7.567 ngày).
 
Việc phục vụ ẩm thực trong suốt thời gian thi công do Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ  :