LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ TRẤN MỸ AN HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP

Cập nhật 2018-07-02 12:19:19

(Tin Đồng Tháp ngày 01/7/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 18-5 Mậu Tuất (Dl. 01-7-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, Bà Võ thị Diễm Trang Phó Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp với 09 Cán bộ, Viên chức tỉnh Đồng Tháp, huyện Tháp Mười, Thị trấn Mỹ An và Đại diện Tôn giáo bạn cùng Phái đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ Khánh thành.
 
Đồng đạo và kháp thập phương trong, ngoài tỉnh Đồng Tháp hành hương về dự lễ ước khoảng 2.000 người.
 
Họ Đạo Thị Trấn Mỹ An được thành lập năm 1962 và đã kiến tạo ngôi Thánh Thất bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi kính ngưỡng Đức Chí Tôn. Sau hơn 40 năm sử dụng, ngôi thờ đã xuống cấp và chật hẹp, không còn phù hợp tình hình phát triển của Tôn giáo. Đầu năm Canh Dần - 2010, BCQ Họ Đạo Thị Trấn Mỹ An lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi thờ, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 28-05-2010, UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 06 tháng 09 Canh Dần (DL: 13-10-2010), lễ An vị ngày 19-11 Nhâm Thìn (DL. 31-12-2012). Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ Khánh thành, được UBND Thị trấn Mỹ An thông qua ngày 08-5-2018.
 
Việc thu chi xây dựng công trình được báo cáo như sau :
 
+ Tổng thu  :  6.014.895.000 đồng VN
+ Tổng chi  :  6.264.895.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng  :  56.312 ngày công.
 
Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ công quả trong suốt thời gian thi công ngôi Thánh Thất do Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :