LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HIỆP AN, XÃ HIỆP TÂN, HUYỆN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-08-19 01:26:23

(Tin Tây Ninh ngày 18/8/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày Chủ nhựt, 18-7 Kỷ Hợi (Dl. 18-8-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ Khánh thành ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh, ông Võ Hoàng Anh Duy, Trưởng phòng Cao Đài Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, xã Hiệp Tân, ấp Hiệp An cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo trong, ngoài tỉnh Tây Ninh cùng khách thập phương hành hương về tham dự buổi lễ ước khoảng 3.000 người.
 
Thánh Thất Họ Đạo ấp Hiệp An ngày nay tiền thân là Văn phòng Phận Đạo Đệ Nhứt thuộc Châu Thành Thánh địa, được nâng lên thành Thánh Thất vào năm Kỷ Hợi - 1959. Trải qua hơn 60 năm sử dụng, được tu bổ hai lần, Thánh Thất vẫn xuống cấp và nội tự chật hẹp, không phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo.
 
Vào đầu năm Bính Thân (2016) BCQ. Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh qui định. Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 36/GPXD-SXD ngày 06-4-2016, lễ Đặt Viên Gạch Đầu Tiên Khởi Công Xây Dựng vào ngày 12-4 Bính Thân (Dl.18-5-2016), lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngày 29-2-Mậu Tuất (Dl. 14-4-2018).
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo ấp Hiệp An thông báo xin phép tổ chức Lễ Khánh Thành Thánh Thất, được lãnh đạo UBND xã Hiệp Tân tiếp nhận thông qua ngày 25-6-2019, cho phép tổ chức Lễ Khánh Thành Thánh Thất vào ngày hôm nay.
 
Việc thu chi xây dựng như sau :
+ Tổng thu  :  6.547.777.000 đồng VN.
+ Tổng chi  :  7.103.500.000 đồng VN.
+ Tổng ngày công xây dựng  :  6.978 ngày công, trong đó công quả địa phương là 5.830 ngày.
 
Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ và công quả trong suốt quá trình thi công do Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ Khánh thành :