LỄ KHÁNH THÀNH ĐIỆN THỜ ĐỨC PHẬT MẪU HỌ ĐẠO KP NINH PHƯỚC, PHƯỜNG NINH THẠNH, TP. TÂY NINH

Cập nhật 2017-02-21 08:23:15

(Tin Tây Ninh ngày 24-01 ĐINH DẬU  (DL. 20-02-2017) – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh
 
Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 24-01 Đinh Dậu (Dl. 20-02-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Khu Phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn văn Trung, Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh Ủy Tây Ninh và 07 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninhy, TP. Tây Ninh, Phường Ninh Thạnh cùng đến tham dự.
 
Đồng đạo trong ngoài tỉnh Tây Ninh hành hương về dự lễ ước khoảng 1.000 người.
 
Theo báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo Khu phố Ninh Phước có tên cũ là Phận Đạo Thập Thất được thành lập năm Tân Sửu – 1961, đồng đạo sở tại đã chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi kính ngưỡng Đức Phật Mẫu. Qua thời gian hơn 50 năm sử dụng, ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu đã xuống cấp và có phần chật hẹp không phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương. Vừa qua BCQ. Họ Đạo Khu phố Ninh Phước lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh.  Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 50/GPXD-SXD ngày 13-5-2015, lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 12-4 Ất Mùi (dl. 29-5-2015), lễ an vị Long Vị Đức Phật Mẫu vào ngày 08 tháng 6 Bính Thân (DL: 11-7-2016).
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ Khánh thành, được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 210/UBND-DT ngày 11-01-2017.
 
Việc thu, chi xây dựng như sau :
 
+ 4.416.201.000 đồng VN.
+ 5.099.205.000 đồng VN.
* Tổng số ngày công xây dựng : 17.500 ngày.
* Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ và công quả trong suốt quá trình xây dựng do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :