LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 20 HẠNH ĐƯỜNG NĂM CANH TÝ 2020

Cập nhật 2020-10-24 01:12:40

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/10/2020 – Hình ảnh của Thanh Thủy Caodai TV)
 
Hôm nay, ngày 6-9 Canh Tý (Dl. 22-10-20209), Lễ Khai giảng khóa 20 Hạnh Đường được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào lúc 07 giờ 30, 50 Học Viên Khóa 20 Hạnh Đường (gồm 26 Nam và 24 Nữ) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.
 
08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, Dại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư kiêm Quyền Thượng Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, cùng quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản Văn phòng Cửu Viện nam, nữ (22 vị) cùng đến.
 
Các vị khách mời chính quyền gồm có:
 
-Ông Trần Minh Nay,  Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh
-Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
-Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
-Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
và 6 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Thị trấn Hòa Thành, Phường Long Hoa cùng đến tham dự.
 
Theo chương trình,  buổi lễ diễn tiến như sau :
 
-Giới thiệu Hội Thánh và đại biểu chính quyền tham dự
-Phát biểu của Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện, Giám Đốc Hạnh Đường
-Phát biểu của Lễ Sanh Hương Anh (Lâm Thị Vũ Anh), đại diện học viên nam nữ
-Phát biểu của Ông Trần Minh Nay, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tình Tây Ninh
-Tặng hoa chúc mừng của Sở Nội Vụ và của UBMTTQ tỉnh Tây Ninh
-Huấn Từ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh.
 
Sau buổi lễ là phần giới thiệu các Giảng Viên của Khóa Hạnh Đường, đồng thời phổ biến Nội Qui và Thời Khóa Biểu của lớp học.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: