LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 18 LỚP HẠNH ĐƯỜNG

Cập nhật 2019-09-01 08:30:24

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 26/08/2019 – Hình ảnh của Lê Cường, Caodai TV)
 
Hôm nay, ngày 26-07 Kỷ Hợi (Dl. Thứ hai 26-8-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, Lãnh đạo Cửu Viện đến Hạnh Đường (Nội Ô Tòa Thánh) dự chứng buổi lễ Khai Giảng khóa 18 Hạnh Đường năm Kỷ Hợi – 2019.
 
Về phía chính quyền, Ông Hồ Đức Hải, Phó Chủ Tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh, Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo Tây Ninh và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Thị trấn Hòa Thành cùng phái đoàn Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Toàn thể Ban Giám Đốc Hạnh Đường và 120 Học viên gồm 60 Nam và 59 Nữ Lễ Sanh và 1 Nữ Giáo Thiện tại 24 tỉnh, thành phố cả nước tề tựu tại lầu một cơ sở Hạnh Đường chờ đón Hội Thánh. Học viên già nhứt sinh năm 1937 (83 tuổi), học viên trẻ nhứt sinh năm 1981 (39 tuổi).
 
Đúng 08 giờ, đoàn Hội Thánh và quan khách từ Giáo Tông Đường đến Hạnh Đường, di chuyển lên lầu một an tọa trong tiếng vỗ tay đều nhịp chào mừng của toàn thể 120 Học viên nam, nữ.
 
Sau phần giới thiệu thành phần Đoàn Hội Thánh, các quan chức chính quyền và 120 Học viên nam, nữ, Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh Đường lên đọc diễn văn khai mạc.
 
Tiếp theo, vị Lễ Sanh Ngọc Ngọc Thanh, Đại diện 120 Học viên nam nữ dự khóa 18 Hạnh Đường phát biểu cảm tạ Hội Thánh đã mở lớp Hạnh Đường.
 
Kế tiếp, ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo Tây Ninh phát biểu cảm tưởng, chào mừng các Học viên, và trao tặng lẵng hoa cho Phối Sư Giám Đốc Hạnh Đường chúc khóa Hạnh Đường 18 thành công mỹ mãn.
 
Sau cùng, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh ban Huấn từ và chúc Lớp Hạnh Đường Khóa 18 thành công tốt đẹp.
 
Buổi lễ kết thúc lúc 09 giờ trong bầu không khí vui vẻ hài hòa.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ.