• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ HẠ NGUƠN VÀ MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 93 NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

LỄ HẠ NGUƠN VÀ MỪNG KỶ NIỆM LẦN THỨ 93 NGÀY HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-12-03 15:29:51

(Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/12/2017 – Ghi nhận của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Thực hiện chương trình hành đạo năm Đinh Dậu (2017), Hội Thánh tiến hành Đàn lễ Hạ Nguơn và Kỷ niệm năm 93 Ngày Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, theo chương trình lễ như sau :
 
NGÀY 15 THÁNG 10 ĐINH DẬU (Dl. 02-12-2017)
 
00 giờ 00 (Tý Thời)   - Cúng Đại Đàn tại Đền Thánh
           - Hội Thánh ôn lại quá trình hành đạo năm Đinh Dậu – 2017
07 giờ 00                    - Múa Long mã và Ngọc Kỳ lân, Nhạc Sắc tộc trước Đền Thánh và Báo      
                                     Ân Từ ( Hội Thánh chứng kiến)
09 giờ 00                    - Cúng Cửu Huyền Thất Tổ tại Trai Đường (có trống nhạc)
12 giờ 00 (Ngọ thời)  - Cúng Đàn Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.
                                     
 
Các Thánh Thất, Điện Thờ Đức Phật Mẫu địa phương cúng Đàn theo thông lệ.
 
Sau đây là số hình ảnh ngày lễ :