LỄ GIỔ ĐỨC QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI BÁO QUỐC TỪ, LONG HOA TÂY NINH NĂM 2019

Cập nhật 2019-04-16 00:01:05

(Tin Tây Ninh, ngày 14/4/2019 – Tường thuật của GS Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi)
 
Sáng nay ngày 10 tháng 3 Kỷ Hợi (Dl.14-4-2019) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh, đến Báo Quốc Từ tọa lạc tại Thị trấn Hòa Thành, Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh dự Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương, do BCQ Họ Đạo Liên xã Thị Trấn Hòa Thành-Long Thành Bắc được Hội Thánh ủy nhiệm tổ chức theo thông lệ hàng năm.
           
Thành phần Hội Thánh đến dự gồm có:
-Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài TTTN.
-Đại Huynh Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư.
-Đại Tỷ Phối Sư Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư.
-Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài TTTN
và toàn thể Chức sắc, Chức việc và đồng đạo tham dự khoản 500 người
 
Về phía Chính Quyền Địa Phương gồm có:
-Ông Hà Nhật Linh, Đại diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh.
-Ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ Tịch UBND huyện Hòa Thành.
-Ông Dương Văn Lên, Phó Chủ Tịch HĐND huyện Hòa Thành.
-Ông Nguyễn Văn Khanh Em, Phó phòng Nội Vụ huyện Hòa Thành.
Cùng một số viên chức của Thị Trấn Hòa Thành và Long Thành Bắc.
 
Sau phần Ban Tổ chức tuyên bố ý nghĩa về ngày Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3, đội Ngọc Kỳ Lân và Đội trống Sa Văm của Hội Thánh tiến vào múa chào mừng trước nghi thờ.  
 
Kế tiếp, quý Chức Sắc Hội Thánh cùng quý Quan chức Nhà nước dâng lễ phẫm lên bàn thờ Đức Quốc Tổ, một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, các anh hùng, chiến sĩ, đồng bào, đồng đạo vị quốc vong thân.
 
Tiếp tục lễ tế điện dâng hương, hoa, tữu, trà lên bàn thờ Quốc Tổ, tụng đọc bài kinh “Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng” xong, Ngài Đầu Sư và quý Chức Sắc vào bái lễ Quốc Tổ là mãn lễ.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :