LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN TRIỄN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM MẬU TUẤT 2018

Cập nhật 2018-03-04 01:01:32

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 3/3/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Thực hiện Chương trình Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tuất – 2018, hôm nay, ngày 16 tháng Giêng Mậu Tuất (Dl. 03-3-2018) Hội Thánh tổ chức lễ Bế Mạc 30 Mô hình triển lãm.
 
07 giờ 30  : Các đơn vị chưng bày triển lãm (gồm các Viện trực thuộc Hội Thánh, Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Cai Quản Họ Đạo tề tựu về sân lễ trước Đền Thành.
 
08 giờ 00   : Đoàn Hội Thánh do Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu, hướng dẫn các Cán bộ, Viên chức Chính quyền, Sở, Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, TP. Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh, Thị trấn Hòa Thành, xã Long Thành Bắc cùng đến sân lễ.
 
Sau phần giới thiệu thành phần hiện diện tại sân lễ, Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh đọc diễn văn bế mạc (bấm vào đây để xem bài diễn văn).
 
Tiếp theo Ban Thi Đua khen thưởng của UBND tỉnh Tây Ninh đọc Quyết định Khen thưởng của UBND tỉnh, vì nội hàm của 30 mô hình triển lãm đã góp phần khích lệ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các anh hùng dân tộc, khích lệ tinh thần đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà Hội Thánh đã chủ trương, và tiến hành trao cho mỗi Mô hình một bằng khen và phần quà là một tấm trướng dát vàng.
 
Tiếp tục Hội Thánh trao Bằng khen và quà cho 30 đơn vị thực hiện Mô hình và 16 đơn vị phục vụ trật tự, tham gia diễn hành Tứ linh trong ngày Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tuất – 2018.
 
Đến 09 giờ 00 buổi lễ Bế mạc 30 mô hình triển lãm kết thúc, Hội Thánh mời quý quan khách và các đơn vị chưng bày mô hình, các đơn vị phục vụ trật tự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Mậu Tuất 2018 đến Giảng đường dùng tiệc chay ủy lạo.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ bế mạc.