LỄ BẾ MẠC CÁC GIAN TRIỄN LÃM ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN NĂM KỶ HỢI 2019

Cập nhật 2019-02-21 14:23:45

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/2/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)
 
Thực hiện Chương trình Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Kỷ Hợi – 2019, hôm nay, ngày 16 tháng Giêng Kỷ Hợi (Dl. 20/02/2019) Hội Thánh tổ chức lễ Bế Mạc 31 Mô hình triển lãm.
 
07 giờ 30: Các đơn vị chưng bày triển lãm (gồm các Viện trực thuộc Hội Thánh, Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, Hải ngoại, các Ban Cai Quản Họ Đạo tề tựu về sân lễ trước Đền Thành.
 
08 giờ: Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư, Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, và Phối Sư Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư, hướng dẫn Phái Đoàn viên chức chính quyền  đến sân lễ như sau :
 
.Bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ Tịch Thường Trực UBMTTQ tỉnh Tây Ninh
.Ông Hồ Đức Hải, Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh
.Đại Tá Nguyễn Văn Trứ, Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Tây Ninh
.Ông Trần Minh Nay, Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Tây Ninh
.Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
.Bà Nguyễn Đài Thi, Bí Thư Huyện Ủy Hòa Thành
 
Cùng một số Cán bộ các Sở, Ngành chức năng thuộc tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, TP. Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh, Thị trấn Hòa Thành, xã Long Thành Bắc
 
Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh đọc diễn văn bế mạc (Xin bấm vào đây để xem bài diễn văn).
 
Tiếp theo Ban Thi Đua khen thưởng của UBND tỉnh Tây Ninh đọc Quyết định Khen thưởng của UBND tỉnh, vì nội hàm của 31 mô hình triển lãm đã góp phần khích lệ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các anh hùng dân tộc, khích lệ tinh thần đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà Hội Thánh đã chủ trương, và tiến hành trao cho mỗi Mô hình một bằng khen và phần quà là một tấm trướng dát vàng.
 
Tiếp tục Hội Thánh trao Bằng khen và quà cho 31 đơn vị thực hiện Mô hình và 16 đơn vị phục vụ trật tự, tham gia diễn hành Tứ linh trong ngày Đại Lễ Đức Chí Tôn năm Kỷ Hợi – 2019.
 
Đến 09 giờ buổi lễ Bế mạc 31 mô hình triển lãm kết thúc, Hội Thánh mời quý quan khách và các đơn vị chưng bày mô hình, các đơn vị phục vụ trật tự Đại lễ Đức Chí Tôn năm Kỷ Hợi 2019 đến Giảng đường dùng tiệc chay ủy lạo.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ bế mạc.