LỄ BẾ GIẢNG KHÓA 18 HẠNH ĐƯỜNG NĂM KỶ HỢI – 2019

Cập nhật 2019-10-26 23:59:49

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/10/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Hôm nay, ngày 27-9 Kỷ Hợi (Dl. 25-10-2019), Lễ Bế giảng khóa 18 Hạnh Đường được tổ chức tại cơ sở Hạnh Đường Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Vào lúc 07 giờ 30, 102 Học Viên Khóa 18 Hạnh Đường (gồm phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương năm Đinh Dậu - 2017), trong đó có 46 Nam và 56 Nữ, qui tụ từ 13 tỉnh, thành phố trong nước đã qua 9 tuần học tập nghiêm túc, dự thi tốt nghiệp vào các ngày 24, 25, 26 tháng 9 Kỷ Hợi - dương lịch nhằm các ngày 22, 23, 24 /10-2019) đã tề tựu tại lớp (lầu 01 Hạnh Đường) chờ phái đoàn Hội Thánh đến.
 
08 giờ 00, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh cùng quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, quý vị Thượng Thống, Phụ Thống, Quản văn phòng Cửu Viện nam, nữ đến.
 
Các vị khách mời chính quyền như:
-Ông Nguyễn văn Vy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh
-Ông Trần Minh Nay,  Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh
- Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tĩnh Tây Ninh
-Ông Lê Hồng Vân, Quyền Chủ Tịch UBND Huyện Hòa Thành
-Ông Trang Văn Hải, Cựu Phó Giám Đốc Sỡ Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn Giáo tĩnh Tây Ninh
và 15 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Thị trấn Hòa Thành, Xã Long Thành Bắc cùng đến tham dự.
 
Theo chương trình,  buổi lễ diễn tiến như sau :
 
-Giới thiệu Hội Thánh và đại biểu chính quyền tham dự
-Phát biểu của Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện, Giám Đốc Hạnh Đường
-Phát biểu của Lễ Sanh Hương Nga (Hồ Túy Nga), đại diện học viên nam nữ
-Phát biểu của Ông Trần Minh Nay, Phó Giám Đốc Sỡ Nội Vụ tĩnh Tây Ninh
-Học viên tặng quà cho Giảng Viên chính quyền (Ban Tuyên Giáo, Ban Dân Vận, Ban Tôn Giáo, UBMTTQVN).
-Huấn Từ của Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh
-Tiệc trà và chụp hình kỷ niệm
 
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9g30 cùng ngày.
 
Sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dowload File:
File 1