LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 17 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-08-12 23:54:06

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 9/8/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)
 
Sau 09 tuần khẩn trương học tập, 120 Học Viên Hạnh Đường Khóa 17 (gồm 60 Lễ Sanh Nam và 60 Lễ Sanh Nữ) với sự hướng dẫn nhiệt tình của 03 vị Phối Sư Giảng Viên (Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Thượng Minh Thanh và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh) đã hoàn tất quá trình học tập đúng theo chương trình, và đã thi tốt nghiệp hoàn tất vào ngày 07-07 Kỷ Hợi (Dl.  07-08-2019), đạt điểm qui định 100%.
 
Hôm nay, vào lúc 8 giờ sáng ngày 09-07 Kỷ Hợi (Dl. 09-08-2019), Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, đại diện cho Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh (bận đi công tác tại Đà Nẳng), cùng quý Đại huynh, Đại Tỷ Thường trực Hội Thánh và quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản văn Phòng Cửu Viện nam, nữ đến Hạnh Đường dự chứng lễ Bế Giảng Hạnh Đường khóa 17.
 
Chi tiết về buổi lễ bế giảng được Phối Sư Thượng Minh Thanh, Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh Đường, tường trình Hội Thánh như sau :