LỄ BẾ GIẢNG HẠNH ĐƯỜNG KHÓA 15 TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-01-05 21:42:29

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 4/1/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)
 
Sau 09 tuần khẩn trương học tập, 120/120 Học Viên Hạnh Đường Khóa 15 (gồm 60 vị Lễ Sanh Tân Phong Nam phái cùng với 59 vị Lễ Sanh và 01 vị Giáo Thiện Tân Phong Nữ phái) với sự hướng dẫn nhiệt tình của 03 vị Phối Sư Giảng Viên (Phối Sư Thái Côn Thanh, Phối Sư Thượng Minh Thanh và Phối Sư Ngọc Hồng Thanh) đã hoàn tất quá trình học tập đúng theo chương trình, và đã thi tốt nghiệp hoàn tất vào ngày 27-11 Mậu Tuất - Dl. Thứ Tư 02-01-2019 đạt điểm qui định 100%.
 
Hôm nay, ngày 29-11 Mậu Tuất (Dl. Thứ Sáu 04-01-2019), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh, quý Đại huynh, Đại Tỷ Thường trực Hội Thánh và quý Chức Sắc Thượng Thống, Phụ Thống, Quản văn Phòng Cửu Viện nam, nữ đến Hạnh Đường dự chứng lễ Bế Giảng Hạnh Đường khóa 15.
 
Về phía Chính quyền địa phương, ông Võ Thành Công Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 10 Cán Bộ, Viên Chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Thị trấn Hòa Thành cùng đến tham dự.
 
120 Học Viên khóa 15 tề tựu đông đủ tại Hạnh Đường hân hoan chào đón Hội Thánh cùng quý Quan khách bằng tiếng vỗ tay đồng nhịp.
 
Sau phần phát biểu báo cáo diễn tiến và thành quả Hạnh Đường Khóa 15 của Phối Sư Thượng Minh Thanh Thượng Thống Học Viện kiêm Giám Đốc Hạnh Đường (xin bấm vào đây xem Bài Phát Biểu), vị Nữ Lễ Sanh Hương Hồ (Phan thị Thu Hồ) Phó Trưởng Lớp Khóa 15 Hạnh Đường thay mặt toàn thể 120 Học Viên phát biểu cảm ơn Hội Thánh đã tổ chức lớp Hạnh Đường nhằm trang bị cho Học Viên là các vị Lễ Sanh-Giáo Thiện Tân Phong những kỹ năng cần thiết cho bước đường hành đạo sắp tới và hứa sẽ cố gắng nhiều hơn trong việc thực hiện bổn phận để không phụ sự kỳ vọng của Hội Thánh, cảm ơn quý vị Cán bộ Nhà Nước đã báo cáo các chuyên đề về Pháp Luật Tín ngưỡng, Tôn Giáo, tình hình đất nước giúp học viên hiểu biết sâu hơn về Pháp Luật để việc hành đạo dễ dàng hơn (xin bấm vào đây xem Bài Phát Biểu của LS Hương Hồ)
 
Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh phát biểu nhắc nhở các Học Viên là việc học phải đi đôi với thực hành để thực hiện phương châm “Nước Vinh Đạo Sáng”.
 
Cuối cùng Ngài Đầu Sư ban Huấn Từ bế mạc lễ Bế Giảng Khóa 15 Hạnh Đường (xin bấm vào đây xem bản Huấn Từ của Ngài Đầu Sư).
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :