LỄ BAN THIÊN PHỤC VÀ MINH THỆ NHẬN PHẨM VỊ CỦA QUÝ VỊ TÂN CHỨC SẮC HẢI NGOẠI

Cập nhật 2017-12-14 06:07:11

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 12/12/2017 – Ghi nhận của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh và Lê Cường)
 
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 10 Đinh Dậu (Dl. 12-12-2017) Hội Thánh đặc cách tổ chức Lễ Ban Thiên Phục, Đạo Lịnh Ân phong và Minh thệ nhận Phẩm Vị cho quý vị Chức Sắc Hải Ngoại Tân phong tại Đền Thánh.
 
Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh chủ trì buổi lễ, có sự hiện diện của quý vị Chức Sắc Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh, Q. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Đại Tỷ Q. Nữ Chánh Phối Sư Hương Đắt cùng một số  Chức Sắc Cữu Viện Nam, Nữ.
 
Được biết trong Đại Hội Hội Thánh ngày 9/10/2017 vừa qua đã chấp thuận ân phong cho 25 vị Chức Sắc hải ngoại tại Quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Campuchia, gồm có 4 vị Giáo Hữu (3 nam, 1 nữ) và 21 vị Lễ Sanh (9 nam, 12 nữ).
 
Buổi lễ gồm có :
  • Lễ cầu nguyện trấn thần và ban Thiên phục
  • Lễ ban Đạo lịnh ân phong
  • Lễ Minh thệ trước bàn Ngũ Lôi và Vi Hộ Pháp
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ nêu trên.