LỄ BAN THIÊN PHỤC VÀ MINH THỆ NHẬN PHẨM VỊ CỦA CHỨC SẮC TÂN PHONG VÀ TÂN THĂNG TẠI ĐỀN THÁNH

Cập nhật 2018-03-01 00:30:49

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/02/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường)
 
Sau khi Đại Hội Hội Thánh năm Đinh Dậu 2017 chấm dứt vào ngày 22 tháng 10 năm Đinh Dậu (dl. 09/12/2017), tất cả quý Chức Việc và Chức Sắc Năm Nữ được tân phong và tân thăng đều phải trỡ về địa phương để lo may sắm Thiên Phục và áo mão. Tất cả áo mão và Thiên phục được đem trao cho Lễ Viện để tại Cung Đạo trong ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất (dl. 26/02/2018).
 
Được biết là theo Quyết Nghị của Đại Hội Hội Thánh thì tổng số Cầu Phong, Cầu Thăng là 1.558 vị  (trong đó Nam Phái là 682 vị, Nữ Phái là 876 vị)
 
Theo chương trình, ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất (dl. 27/02/2018), tất cả Chức Sắc Tân Phong và Tân Thăng tề tựu tại Đền Thánh vào lúc 6g30 để được điểm danh. Sau đó, vào lúc 8 giờ, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, đã đến Đền Thánh chủ trì buổi Lễ Cầu Nguyện Ban Thiên Phục Chức Sắc Tân Phong, Tân Thăng, với sự hiện diện của quý vị Chức Sắc Q. Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh, Q. Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Đại Tỷ Q. Nữ Chánh Phối Sư Hương Đắt cùng một số  Chức Sắc Cữu Viện Nam, Nữ.
 
Diễn tiến của buổi lễ như sau :
 
-Ngài Đầu Sư ban Huấn Dụ
-Lễ Cầu nguyện trấn Thần và ban Thiên phục
-Nhận áo mão và Thiên phục
-Lễ Minh Thệ trước bàn Ngũ Lôi và Vi Hộ Pháp
 
Xin nhắc lại là buổi Lễ Minh Thệ này chỉ dành cho quý Chức Sắc Tân Phong Tân Thăng ở Quốc Nội, vì quý Chức Sắc Tân Phong Tân Thăng của Hải Ngoại đã được Hội Thánh đặc cách  cho làm lễ trước đó vào ngày 25 tháng 10 năm Đinh Dậu (dl. 12/12/2017) để quý vị này được trỡ về quê quán sớm ở Hoa Kỳ và Canada.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ.