LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO XÃ THẠNH ĐÔNG, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-03-25 02:04:14

(Tin Tây Ninh ngày 23/3/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV)
 
Họ đạo Liên xã Tân Hiệp – Tân Châu địa bàn rộng, tín đồ đông, bà con đồng đạo đến Thánh Thất rất xa không thuận việc đi lại và hành đạo. Vì nhu cầu thực tế địa phương, đã được Hội Thánh và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, do công văn số: 2220/ UBND – DT ngày 12 tháng 10 năm 2018 cho phép tách Họ Đạo Liên xã Tân Hiệp – Tân Châu và thành lập mới Họ đạo xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 
Vào lúc 08 giờ 30 ngày 18 tháng 02 năm Kỷ Hợi (dl:23-03-2019)  Giáo Sư Thái Thọ Thanh Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Tây Ninh, theo chỉ thị của Hội Thánh, đã đến Thánh Thất Thạnh Đông ban hành  Huấn lịnh Hội Thánh và Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh cho phép Họ đạo Liên xã Tân Hiệp – Tân Châu thành lập mới Họ đạo xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  tại Thánh Thất nêu trên; đồng thời Hội Thánh cho vị Giáo Hữu Thượng Bước Thanh, Cai quản Họ Đạo Liên xã Tân Hiệp – Tân Châu kiêm nhiệm Cai quản Họ đạo xã Thạnh Đông và thành phần Ban Cai quản, Ban tứ vụ của Ban Họ đạo xã Thạnh Đông gồm có:
 
Thông sự Cao Văn Trung - Thư ký Họ đạo.
Cựu Chánh Trị sự Lê Văn Nhàn - Lễ vụ.
Phó Trị sự Nguyễn Văn Ngộ - Công vụ.
Thông sự Trần Thị Phượng - Hộ vụ.
Chánh Trị sự  Trần Thị Hồng - Lương vụ.
 
06 vị đã ra mắt toàn đạo tại buổi lễ này để nhận nhiệm vụ Hội Thánh đã giao phó.
 
Buổi lễ có Chính quyền địa phương các cấp đến dự gồm có:
 
Ông  Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh.
Ông  Dương Hồng Ân, Đại diện Ban Dân Vận Tỉnh Ủy.
Ông  Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Châu.
Trung Tá  Phan Công Diên, Đại diện Công An huyện Tân Châu.
Đại Úy  Lê Xuân Thịnh, Đại diện BCH Quân Sự huyện Tân Châu.
Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Bí Thư Đảng ủy xã Thạnh Đông.
 
Đồng đạo đến tham dự buổi lễ ước khoản 700 người.
 
Sau đây là hình ảnh của buổi lễ.