LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH THÀNH LẬP TÂN HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚCTHẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-11-06 03:12:12

(Tin Tây Ninh ngày 5/10/2019 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Thọ Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Hương Chi và Lê Cường Caodai TV)
 
Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh địa bàn rộng, tín đồ đông, bà con đồng đạo đến Thánh Thất rất xa không thuận việc đi lại và hành đạo. Có gia đình vị Đỗ Văn An và Nguyễn thị Mỹ Lệ ngụ tại địa phương đã tự nguyện hỷ hiến đất để cất Thánh Thất tạm. Vì nhu cầu thực tế địa phương, đã được Hội Thánh và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, cấp Quyết Định số: 1329/UBND – VHXH ngày 26/6/2019 cho phép tách Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu và thành lập mới Họ đạo xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 
 
Vào lúc 08 giờ ngày 09 tháng 10 năm Kỷ Hợi (dl:05-11-2019)  Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Tây Ninh,  theo chỉ thị của Hội Thánh, đã đến Thánh Thất Phước Thạnh ban hành  Huấn Lịnh của Hội Thánh số 457/94 NCPS-HL ngày 01 tháng 7 năm Kỷ Hợi (dl: 01/8/2019) cho phép Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu thành lập mới Họ đạo xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh  tại Thánh Thất nêu trên; đồng thời Hội Thánh cho vị Lễ Sanh Thượng Bững Thanh, Cai quản Họ Đạo Thị Trấn Gò Dầu Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kiêm nhiệm Cai quản Họ Đạo xã Phước Thạnh và thành phần Ban Cai Quản, Ban tứ vụ của Họ Đạo xã Phước Thạnh gồm có:
 
Chánh Trị Sự Huỳnh Thanh Long - Thư ký Họ đạo.
Thông Sự Nguyễn Văn Ly - Lễ vụ.
Phó Trị Sự Đoàn Văn Bình - Công vụ.
Chánh Trị Sự Trần Văn Chiến - Hộ vụ.
Chánh Trị Sự  Phạm Thị Kim Loan - Lương vụ.
 
06 vị đã ra mắt toàn đạo tại buổi lễ này để nhận nhiệm vụ Hội Thánh đã giao phó.
 
Buổi lễ có Chính quyền địa phương các cấp đến dự gồm có:
 
Ông  Nguyễn Vĩnh Thế, Phó Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh.
Ông  Võ Hoàng Anh Duy, Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh.
Ông  Nguyễn Thái Bảo Phó Ban Tôn Giáo Dân Tộc MTTQ tỉnh Tây Ninh.
Đại Tá  Tạ Tiến Minh, Phó Chính Ủy Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Tây Ninh.
Ông Nguyễn Văn Khải Phó Chủ Tịch UBMTTQ huyện Gò Dầu.
Ông Đỗ Trung Tín, Phó Phòng Nội Vụ huyện Gò Dầu.
Ông Giao Minh Nhựt phụ trách phòng An ninh đối nội huyện Gò Dầu.
Ông Nguyễn Văn Kỵ Chủ Tịch HĐND Xã Phước Thạnh, 
cùng một số viên chức các ngành trong xã Phước Thạnh.
 
Đồng đạo đến tham dự buổi lễ ước khoản 1000 người.
 
Sau đây là hình ảnh của buổi lễ.