LỄ BAN HÀNH HUẤN LỊNH BỔ NHIỆM QUYỀN PHỤ THỐNG Y VIỆN TẠI NỘI Ô TÒA THÁNH TÂY NINH

Cập nhật 2020-05-21 03:15:43

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 20/05/2020 – Tường thuật của Thanh Thủy và hình ảnh của Hữu Lợi Caodai TV)
 
Lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm Canh Tý (Dl. 20-05-2020) tại Văn Phòng Y Viện, Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh, đã diễn ra buổi Lễ Ban hành Huấn Lịnh của Hội Thánh bổ nhiệm QUYỀN PHỤ THỐNG Y VIỆN.
 
Hiện diện tại buổi lễ có quý Chức Sắc :
 
Phối Sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối Sư,
Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, TM. Quyền Thượng Chánh Phối Sư
Phối Sư Hương Đắt, Quyền Nữ Chánh Phối Sư,
Quý Chức Sắc Tổng Quản Văn phòng Thượng Chánh Phối Sư, Tổng Quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư
Các vị Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam nữ,
Quý Chức sắc Y Viện và các bộ phận trực thuộc
 
Sau khi Phối Sư Thái Lộc Thanh – Thượng Thống Y Viện đọc lời khai mạc cuộc lễ, Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Tổng Quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng Thống Lại Viện đã long trọng tuyên đọc Huấn Lịnh 253/95-NCPS-HL ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý (dl. 12-05-2020) của Hội Thánh bổ nhiệm:
 
Vị Lễ Sanh THƯỢNG HỒ THANH (Lê Ngọc Hồ), sinh năm 1975, thường trú khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm Quyền Phụ Thống Y Viện, thay thế Giáo Sư Ngọc Mạnh Thanh đã qui vị.
 
Sau đó Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh - Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, TM. Quyền Thượng Chánh Phối Sư, đại diện cho Hội Thánh đã trao Huấn Lịnh cho vị Tân Quyền Phụ Thống Y Viện. Tiếp theo, Lễ Sanh Thượng Hồ Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ.
 
Phối Sư Hương Cung , Phụ Thống Lại Viện Đặc trách Nữ phái, thay mặt Chức sắc Nữ phái phát biểu chúc mừng. Cuối cùng là lời Huấn từ của Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh - Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
 
Đại diện Ban Tổ chức buổi lễ phát biểu bế mạc vào lúc 10h trưa cùng ngày.
 
Cuối cùng là buổi tiệc trà thân mật.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ :