LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ TIÊN THUẬN HUYỆN BẾN CẦU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2017-05-07 22:59:31

(Tin Tây Ninh ngày 7/5/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày 12 tháng 4 Đinh Dậu (Dl. 07-5-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Xã Tiên Thuận huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh chứng lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Thanh Đồng Trưởng Phòng Cao Đài Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh và 10 Cán bộ Viên chức huyện Bến Cầu, xã Tiên Thuận cùng đến dự lễ.
 
Đồng đạo trong và ngoài tỉnh Tây Ninh cùng khách thập phương khoảng 2.000 người hành hương về dự lễ.
 
Được biết, Thánh Thất Họ Đạo Tiên Thuận hiện nay, được đồng đạo nơi đây chung tay kiến tạo bằng vật liệu bán kiên cố từ năm Canh Dần - 1950 để có nơi kính ngưỡng theo Tôn giáo của mình. Qua thời gian dài hơn sáu mươi năm sử dụng, ngôi thờ được tu bổ một lần vào năm Giáp Thân - 2004 nhưng vẫn xuống cấp, diện tích nội tự chật hẹp không đáp ứng tình hình phát triển của tôn giáo. Vào cuối năm Nhâm Thìn - 2012 BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh. Được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, UBND huyện Bến Cầu cấp Giấy phép xây dựng số 10/GPXD ngày 22-3-2013, UBND tỉnh Tây Ninh cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 12-11 Quý Tỵ - dl. 14-12-2013 tại Công văn số 2918/UBND-DT ngày 02-12-2013.
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo xã Tiên Thuận đã cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn, UBND tỉnh Tây Ninh cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 882/UBND-DT ngày 31-3-2017.
 
Việc thu chi xây dựng sơ kết như sau :
 
+ Tổng thu  :  4.078.961.000 đồng VN
+ Tổng chi  :  4.577.810.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng  :  20.009 ngày
     (trong đó công quả địa phương là 19.572 ngày)
 
* Việc phục vụ ẩm thực trong suốt thời gian thi công do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ An vị :