• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BẾN CỦI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO XÃ BẾN CỦI, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-04-19 16:28:33

(Tin Tây Ninh ngày 19/4/2018 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 04 tháng 3 Mậu Tuất (Dl. Thứ Năm 19-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Ban Dân Tộc – Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh và 07 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Bến Củi cùng đến tham dự.
 
Đồng đạo trong và ngoài tỉnh Tây Ninh hành hương về dự lễ ước khoảng 2.000 người.
 
Thánh Thất Họ Đạo xã Bến Củi được đồng đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh sở tại xây dựng bằng vật liệu tạm vào đầu năm Kỷ Mão 1999, qua thời gian hơn 10 năm thờ tự đã xuống cấp. Giửa năm Kỷ Sửu - 2009, BCQ Họ Đạo lâp thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh.
 
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 37/GPXD ngày 01-12-2009, Sở Nội Vụ cho phép BCQ Họ đạo xã Bến Củi tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thờ vào ngày 26-5 Canh Dần (Dl. 07-7-2010) tại Công văn số 07/SNV-TG ngày 19-01-2010.
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn, được lãnh đạo UBND xã Bến Củi chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 16/UBND ngày 22-02-2018.
 
Việc thu chi xây dựng sơ kết như sau :
 
+ Tổng thu  :  3.514.360.000 đồng VN.
+ Tổng chi  :  3.590.703.000 đồng VN.
+ Số ngày công xây dựng  :  10.237 ngày công.
 
* Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ và nhơn viên công quả trong suốt quá trình thi công do Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :