LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HỌ ĐẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

Cập nhật 2017-09-16 07:56:20

(Tin Phú Yên ngày 14/9/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24 tháng 7 Đinh Dậu (Dl. 14-9-2017), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên chứng lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hòa Phương, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên và 07 Cán bộ, Viên chức Thị xã Sông Cầu, Phường Xuân Phú cùng đến chứng dự.
 
Đồng đạo trong ngoài tỉnh Phú Yên và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 1.000 vị.
 
Qua báo cáo, ngôi Thánh Thất cũ Họ Đạo Thị xã Sông Cầu tiền thân là ngôi nhà cấp 4 được đồng đạo sở tại chỉnh tu làm Thánh Thất tạm từ năm Giáp Dần – 1974 để có nơi kính ngưỡng theo Tôn giáo của mình. Qua thời gian hơn bốn mươi năm sử dụng, ngôi thờ xuống cấp, mặt khác nội tự chật hẹp không còn phù hợp tình hình phát triển tôn giáo hiện nay. Vào năm Quý Tỵ - 2013, BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu số 5 của Hội Thánh. Được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 06/GPXD ngày 21-10-2013, UBND tỉnh Phú Yên cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 5 Giáp Ngọ (DL: 18-06-2014) tại Công văn số 1027/UBND-VX ngày 27-03-2014.
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn, được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 3158/UBND-VX ngày 13-6-2017.
 
Về chi phí xây dựng như sau :
 
+ Tổng thu :  2.202.280.000 VN đồng.
+ Tổng chi :  2.571.848.000 VN đồng.
+ Tồn nợ  :       369.568.000 VN đồng 
 
* Việc phục vụ ẩm thực cho công thợ công quả trong suốt quá trình xây dựng do Chức Sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Tổng truy cập:6532768