LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN THÁNH THẤT HIỆP AN, XÃ HIỆP TÂN, HUYỆN HÒA THÀNH, TÂY NINH.

Cập nhật 2018-04-15 11:47:55

(Tin Tây Ninh ngày 14/4/2018 -  Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lê Cường)
 
Vào lúc 08 giờ sáng hôm nay, ngày 29 tháng 2 Mậu Tuất (Dl. Thứ Bảy 14-4-2018) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngôi Thánh Thất của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Ban Dân Tộc-Tôn giáo UBMTTQ tỉnh Tây Ninh và 05 Cán bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, xã Hiệp Tân, ấp Hiệp An cùng đến tham dự.
 
Đồng đạo sở tại và quý đồng đạo trong, ngoài tỉnh Tây Ninh, khách hành hương ngoài tỉnh khoảng 2.000 người cùng về tham dự cuộc lễ.
 
Thánh Thất Họ Đạo ấp Hiệp An ngày nay tiền thân là Văn phòng Phận Đạo Đệ Nhứt thuộc Châu Thành Thánh địa, được nâng lên thành Thánh Thất vào năm Kỷ Hợi - 1959. Trải qua hơn 60 năm sử dụng, được tu bổ hai lần, Thánh Thất vẫn xuống cấp và chật hẹp, không phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo.
 
Vào đầu năm Bính Thân (2016) BCQ. Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh qui định. Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 36/GPXD-SXD ngày 06-4-2016, tiếp tục UBND tỉnh Tây Ninh cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 12-4 Bính Thân tại Công văn số 1152/UBND/DT ngày 10-5-2016.
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn, được lãnh đạo UBND xã Hiệp Tân chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 02/UBND ngày 06-02-2018.
 
Sơ kết việc thu chi xây dựng như sau:
 
- Tổng thu  :  3.777.329.000 đồng VN.
- Tổng chi  :  3.957.562.000 đồng VN.
- Tổng ngày công xây dựng  :  5.330 ngày công (trong đó công quả địa phương là 4.382 ngày công).
 
Việc phục ẩm thực cho công thợ, nhơn viên công quả trong suốt quá trình thi công do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ  :