LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN TẠI THÁNH THẤT LIÊN PHƯỜNG THỦ THIÊM-AN PHÚ, QUẬN 2, TP.HCM

Cập nhật 2012-08-29 06:55:51

(Tin Sàigòn, ngày 27/8/2012 – Tường thuật của Giáo Hữu Thái Thọ Thanh - Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)

 

Trước năm 1975, Thánh Thất Thủ Thiêm cũ là Thánh Thất Hương Đạo dưới sự quản lý của Tộc Đạo Đô Thành Sài Gòn. Lúc bấy giờ làm việc đạo thuận lợi và phát triển, bà con nhận thấy theo Đạo Cao Đài là một tôn giáo xuất phát trong lòng dân tộc Việt Nam, phù hợp với trào lưu tiến hóa của nhơn sanh, đã được Hội Thánh nâng lên là Tộc Đạo Thủ Thiêm Quận 9 đã bổ nhiệm chức sắc hành chánh Đạo, để hướng dẫn đồng đạo trên con đường tu niệm và sau đó Hội Thánh cải tổ danh từ là Họ Đạo Thủ Thiêm và thuyên bổ chức sắc hành đạo đến nay.

 

Thánh Thất Cao Đài Thủ Thiêm cũ tọa lạc tại 110, Ấp Cây Bàng, đường ven sông Sài Gòn, bên kia đối diện là bến cảng Quận 4,Tp. HCM, là đầu mối thương mại rất quan trọng về nền kinh tế, hằng ngày lưu  lượng tầu buôn các nước trên thế giới và trong nước tới lui tấp nập trao đổi hàng hóa, tạo cảnh quan phồn vinh cho Thành Phố.

 

Thánh Thất Thủ Thiêm nằm trong vùng đất quy hoạch của nhà nước và thành phố, với chủ trương  phát triển đô thị mới, đây là việc làm chung, vì lợi ích cộng đồng xã hội, được đồng đạo đồng tình, thành phố tái bố trí trên thửa đất với diện tích 300 m2 tại đường số 7 phường An Phú, Quận 2 Tp. HCM để họ đạo xây dựng ngôi thờ Đức Chí Tôn.

 

Sau 1 năm 2 tháng 9 ngày xây dựng, được sự đồng tâm nhất trí, Ban Cai  Quản, Ban Xây Dựng Công Trình, Ban Công Thợ Tòa Thánh, Công Thợ, Công Quả địa phương, thi công khẩn trương vừa được hoàn thành phần nội tâm “Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài, nằm trên tầng hai theo mẫu của Hội  Thánh quy định, để cho kịp thời gian bàn giao  mặt bằng khu đất cũ Thánh Thất Thủ Thiêm cho dự án khu đô thị mới thực hiện kiến trúc thành phố. Tuy nhiên còn phải tiếp tục hoàn thiện Hiệp Thiên Đài, trụ Phướng, Cổng Tam Quan và Thiên Phong Đường, hiện công trình còn dang dỡ, cần được sự quan tâm chia sẽ giúp đỡ của đồng đạo gần xa trong và ngoài nước cho công trình mới sớm hoàn thành.

 

Hôm nay ngày 11/7 Nhâm Thìn ( dl. 27/8/2012),  Họ Đạo Thủ Thiêm An Phú long trọng tổ chức  lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất mới. Vinh dự được Đức Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Chủ Tọa buổi lễ.

 

Đúng 8g xe Hội Thánh đến, lễ cung nghinh Đức Ngài Đầu Sư, Hội Thánh và Quan Khách với nghi thức Tôn Giáo Cao Đài, có đội Ngọc Kỳ Lân và nhạc Sắc Tộc múa rước. Đồng đạo đứng hai bên đường chào mừng Hội Thánh, Hội Thánh vào Chánh Điện kỉnh lễ Đức Chí Tôn xong trở ra khán đài an tọa chứng kiến buổi lễ long trọng này.

 

Tiến hành buổi lễ, người hướng dẫn chương trình tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu chánh quyền đến dự:

Ô. Nguyễn Cửu Long, Phó Chủ Tịch UBMTTQ Quận 2

Ô. Hồ Văn Tiền, Phòng Nội Vụ Quận 2

Bà Hồ Thị Mỹ Hương, Phòng Nội Vụ Quận 2

Ô, Trần Hoàn Long, Chủ Tịch UBMTTQ phường An Phú.

 

Về phía Tôn Giáo:

Đức Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh

Giáo Sư Hương Đắc, Xử Lý Thường Vụ Quyền Nữ Chánh Phối Sư

Chức Sắc Hội Thánh cùng đi trong đoàn

Chức Sắc Thiên Phong, Ban Đại Diện, Ban Cai Quản, Chức Việc cùng Đồng Đạo nam nữ đến dự lễ khoảng 1000 người.

 

·         Tiếp theo là một phút mặc niệm.

·         Ô. Trần Hoàn Long và Giáo Hữu Thượng Năm Thanh đặt tràng hoa tươi thắm để tưởng niệm cùng đồng nhi dâng hoa lên Liệt Sĩ Đài

·         Đội Ngọc Kỳ Lân và Nhạc Sắc Tộc làm nhiệm vụ trước Liệt Sĩ Đài

·         Giáo Hữu Thượng Năm Thanh, Cai Quản đọc diễn văn khai mạc

·         Lễ Sanh Ngọc Hay Thanh, Phó Cai Quản đọc báo cáo sơ kết công trình xây dựng:

 

-          Tiền mặt do các cơ quan, đồng đạo, đồng bào hỉ hiến:           2.050.000.000 đ

-          Chi mua vật tư, vật liệu tại các cửa hàng :                                2.400.000.000 đ

-          Trội chi ( còn nợ )                                                                        350.000.000 đ

-          Công thợ Tòa Thánh, Thợ hồ, thợ đắp, thợ sơn :             536 ngày công

-          Công thợ, công quả địa phương                 :                    5336 ngày công

 

·         Phát biểu chúc mừng của Chính Quyền địa phương (do Ô. Nguyễn Cửu Long, Phó Chủ Tịch UBMT Quận 2, TP.HCM phát biểu)

·         Đại diện chánh quyền trao tặng lẵng hoa chúc mừng họ đạo.

·         Đức Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh ban Huấn Từ

·         Phó Cai Quản Nữ Phái Lễ Sanh Hương Viễn đọc lời đáp tạ.

 

Buổi lễ An Vị bế mạc phần đầu lúc 9h 30 cùng ngày thành công tốt đẹp.

 

Sau đó là Liên hoan tiệc chay thân mật.

Lễ tiễn đưa Hội Thánh và Chánh Quyền ra  về.

 

12h trưa cúng Đàn cầu nguyện Quốc thái, Dân an, do Giáo Sư Thượng Minh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện dâng sớ.

19h Lễ Truy Điệu, Chèo Hầu Chư Chơn Linh quá vãng.

Mãn Lễ