LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2018-12-10 23:49:20

(Tin Tây Ninh ngày 9/12/2018 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ ngày mùng 3 tháng 11 Mậu Tuất (Dl. 09-12-2018), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã  Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh chứng lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, Ông Dương Hồng Ân, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân Vận tỉnh Tây Ninh và 09 Cán Bộ Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu, xã Phước Đông, ấp Suối Cao A cùng Hội Thánh đến dự chứng buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 1.000 người.
 
Được biết, Họ Đạo xã Phước Đông được thành lập vào năm Kỷ Sửu (1949), đồng đạo sở tại đã chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu bằng vật liệu bán kiên cố vào năm Mậu Thân (1968)
 
 để có nơi thờ tự. Qua thời gian hơn 40 năm sử dụng, ngôi Điện thờ đã xuống cấp và chật hẹp, không phù hợp với tình hình phát triển của Đạo tại địa phương. Đầu năm Ất Mùi 2015 BCQ. Họ Đạo xã Phước Đông lập thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh qui định.  Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 67/GPXD-SXD ngày 08-6-2015, và UBND tỉnh Tây Ninh cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 25-8 Ất Mùi (Dl. 07-10-2015) tại Công văn số 2600/UBND.DT ngày 4-9-2015.
 
Đến nay, việc xây dựng phần Nội điện ngôi thờ cơ bản đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo thông báo việc tổ chức Lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu vào ngày 03-11 Mậu Tuất (Dl. 09-12-2018) đến UBND xã Phước Đông, được UBND xã Phước Đông thống nhất tại công văn số 62/UBND ngày 08-9-2018.
 
Theo báo cáo của Họ Đạo, việc chi thu cho công trình như sau :
 
+ Tổng thu  :  2.480.276.000 đồng VN và 1.700 USD
+ Tổng chi  :  2.428.463.000 đồng VN.
+ Số tiền hiện tồn :  51.813.000 Đồng VN và 1.700 USD
+ Tổng ngày công xây dựng  :  9.526 ngày công.
* Việc phục ẩm thực cho công thợ, công quả trong suốt quá trình thi công
do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn .
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :