LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO TT SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

Cập nhật 2017-03-09 00:57:51

(Tin Cà Mau ngày 06/03/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Váo lúc 08 giờ sáng ngày 09 tháng 2 Đinh Dậu (Dl. 06-03-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh - Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau, chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại ĐTPM của Họ Đạo.
 
Về phía Chính quyền địa phương, Ông Trần Việt Phương Ủy Viên Thường Trực Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo của UBMTTQVN tỉnh Cà Mau và 10 Cán bộ, Viên chức tỉnh Cà Mau, TP. Cà Mau, huyện Trần văn Thời, huyện Cai Nước, Phường 5 TP.Cà Mau cùng đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương hành hương về dự lễ ước khoảng 3.000 người.
 
Theo báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo Thị trấn Sông Đốc được thành lập từ năm Đinh Mùi – 1967 nhưng chưa có nơi thờ Đức Mẹ Thiêng Liêng. Giữa năm Nhâm Thìn 2012, BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 204/GPXD-SXD ngày 07-12-2012, tiếp tục UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 12-11 Nhâm Thìn (Dl. 24-12-2012) tại Công văn số 5798/UBND-VX ngày 21-11-2012.
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo Thị trấn Sông Đốc đã cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu, UBND tỉnh Cà Mau cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 928/UBND-KGVX ngày 09-2-2017.
 
Sơ kết phần thu chi trong việc xây dựng như sau :
 
+ Tổng thu  :  4.785.547.210 đồng VN.
           (trong đó phần vật tư hỷ hiến tính thành tiền là 375.759.540 đồng VN)
+ Tổng chi  :  5.086.252.210 đồng VN.
+ Tổng ngày công xây dựng :  9.792 ngày công.
 
 Việc phục vụ ẩm thực trong suốt quá trình xây dựng do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
 Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :