LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI HỌ ĐẠO PHƯỜNG TRÀ NÓC HUYỆN BÌNH THỦY TP. CẦN THƠ

Cập nhật 2017-04-30 08:53:51

(Tin Cần Thơ ngày 28/4/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 03-4 Đinh Dậu (Dl. 28-4-2017) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại Họ Đạo Phường Trà Nóc huyện Bình Thủy Thành phố Cần Thơ.
 
Về phía Chính quyền địa phương, bà Lê Ngọc Như Ý, Phó phòng nghiệp vụ Ban Tôn Giáo TP. Cần Thơ và 08 Cán bộ, Viên Chức TP Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Trà Nóc cùng đến tham dự.
 
Có khoảng 2.000 đồng đạo và khách thập phương trong và ngoài Thành phố Cần Thơ hành hương về dự lễ.
 
Được biết, Họ Đạo Phường Trà Nóc được thành lập từ năm Quý Sửu – 1973 nhưng chưa có nơi thờ Đức Mẹ Thiêng Liêng. Đầu năm Tân Mão - 2011, BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND Thành phố Cần Thơ thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 08/GPXD ngày 03-3-2011, Sở Nội UBND Thành phố Cần Thơ chấp thuận cho phép BCQ Họ đạo tổ chức nội bộ gọn nhẹ lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng, vào ngày 25-3 Tân Mão (Dl.24-4-2011) tại Công văn số 36/BTG.NV2 ngày 30-03-2011.
 
Đến nay, việc xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo Phường Trà Nóc đã cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu, UBND Thành phố Cần Thơ cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 54/UBND-VX ngày 06-01-2017.
 
Sơ kết việc thu chi xây dựng như sau :
 
+ Tổng thu  :  3.414.150.000 đồng VN
+ Tổng chi  :  3.776.062.000 đồng VN
+ Tổng ngày công xây dựng :  2.829 ngày công.
 
Việc phục vụ ẩm thực trong quá trình thi công do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.
 
 Sau đây là số hình ảnh buổi lễ An vị :