LỄ AN VỊ LONG VỊ ĐỨC PHẬT MẪU TẠI ĐTPM TRUÔNG MÍT, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

Cập nhật 2019-04-30 02:05:14

(Tin Tây Ninh ngày 28/4/2019 – Hình ảnh của Giáo Hữu Thượng Em Thanh)
 
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 24-3 Kỷ Hợi (Dl. 28-4-2019), Ngài Đầu Sư  Thương Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh chứng lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu tại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.
 
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Vĩnh Thế - Phó Trưởng Ban Tôn Giáo Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh và  06 Cán bộ, Viên chức tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, xã Truông Mít cùng Hội Thánh đến tham dự buổi lễ.
 
Đồng đạo và khách thập phương trong ngoài tỉnh Tây Ninh hành hương về dự lễ ước khoảng 1.500 người.
 
Qua báo cáo của Ban Cai Quản, Họ Đạo xã Truông Mít tiền thân là Phận Đạo Đệ Thập Bát, được thành lập từ năm Nhâm Dần - 1962, đến năm Giáp Thìn - 1964 đồng đạo đã chung tay xây dựng ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu bằng vật liệu kiên cố để có nơi tín ngưỡng theo tôn giáo mình. Trãi qua hơn 50 năm thờ tự, ngôi thờ đã xuống cấp, phần nội tư chật hẹp không phù hợp với tình hình phát triển của tôn giáo tại địa phương. Vào giữa năm Bính Thân – 2016, BCQ. Họ Đạo xã Truông Mít lập thủ tục xin xây dựng lại ngôi Điện Thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh.  Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 104/GPXD-SXD ngày 25-8-2016, UBND Tỉnh Tây Ninh cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 24-03 Đinh Dậu (Dl. 20-4-2017) tại Công văn số 352/UBND.DT  ngày 16-22-2017.
 
Đến nay, việc xây dựng phần Nội điện ngôi thờ cơ bản đã hoàn thành, UBND xã Truông Mít, tại công văn số 02/UBND ngày 14-1-2019 cho phép BCQ Họ Đạo tổ chức Lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu cho ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo vào ngày hôm nay (24-3 Kỷ Hợi (Dl. 28-4-2019).
 
Việc thu chi cho việc xây dựng qui thành tiền như sau :
 
* Tổng thu  :  2.715.694.000 đồng VN.
* Tổng chi  :  2.712.585.000 đồng VN.
* Tổng ngày công xây dựng  :  3.693 ngày công, trong đó cong quả địa phương là 3.588 ngày.
 
Việc ẩm thực cho công thợ, công quả tham gia xây dựng do Chức sắc, Chức việc và Đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn trong suốt quá trình thi công.
 
Sau đây là số hình ảnh buổi lễ :