• Trang chủ
  • Tin tức đạo sự
  • KHÓA THI KIỂM TRA BIỂU DIỂN NGHỆ THUẬT CHÈO VÀ HẦU CỦA BAN TỔNG TRẠO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH NĂM 2018

KHÓA THI KIỂM TRA BIỂU DIỂN NGHỆ THUẬT CHÈO VÀ HẦU CỦA BAN TỔNG TRẠO HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH NĂM 2018

Cập nhật 2018-08-30 11:09:48

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 27/8/2018 – Tường thuật và hình ảnh của Lê Cường Caodaitv 
 
Vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm Mậu Tuất  (dl.27/08/2018) Ngài Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, Quyền Ngọc Chánh Phói Sư  đến Ban Tổng Trạo tại Nội Ô Tòa Thánh chứng dự buổi Khóa thi kiểm tra nghệ thuật Chèo – Hầu của Ban Tổng Trạo Tòa Thánh Tây Ninh tại Khách Đình.
 
 Đến chứng dự buổi Lễ có Trưởng huynh Thượng Thống Lễ Viện cùng Quý Chức Sắc Cửu Viện và Ban Cai Quản Nhạc Tòa Thánh . Được biết từ ngày mở lớp giảng dạy học Chèo - Hầu đến ngày dự thi là được 2 năm với tổng số 16 học viên tham dự,  Buổi kiểm tra được diển ra trong 3 ngày thành công tốt đẹp.
 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi thi kiểm tra.