HỘI THÁNH NGHE THUYẾT TRÌNH VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG

Cập nhật 2012-09-07 23:35:41

(Tin Tòa Thánh, ngày 6/9/2012 – Tường thuật của Giáo Sư Thái Côn Thanh) 

Hôm nay, ngày 21-7 Nhâm Thìn (DL. 6-9-2012), lúc 9giờ sáng, Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cùng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tây Ninh vào Nội Ô Tòa Thánh với mục đích là báo cáo cho Hội Thánh cùng số Chức Sắc các Họ Đạo trong tỉnh Tây Ninh nghe về Nghị Quyết Trung Ương 5 (Khóa XI) do Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng phổ biến vào ngày 15/6/2012, và về tình hình biển Đông. 

Tham dự buổi thuyết trình,  về phía Tôn giáo gồm quý Chức Sắc Thường trực Hội Thánh, quý Thượng Thống, Phụ Thống Cửu Viện nam nữ và một số Chức Sắc, Chức Việc các Họ Đạo trong tỉnh Tây Ninh, số lượng khoảng 300 người.  

Trước hết, bà Nguyễn thị Thu Cúc Trưởng phòng Tuyền truyền Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt Nghị quyết Trung Ương 5 Khóa XI. Nội dung chánh là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, chỉnh sửa bổ sung Hiến pháp năm 1992, nhằm nâng cao hơn nữa tính dân chủ và sự công bằng xã hội.  

Tiếp theo, Ông Võ Hoàng Khải Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy báo cáo về tình hình biển đông, nhận định tương quan nhân lực và kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc qua các thời kỳ, về cách ứng xử mềm dẻo, kềm chế xung đột vũ lực của Nhà Nước VN đối với vấn đề nầy.. 

Buổi thuyết trình kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.