HỘI THÁNH MỪNG XUÂN MẬU TUẤT NGÀY MÙNG 1 TẾT 2018

Cập nhật 2018-02-20 15:15:33

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất (dl. Thứ Sáu 16/02/2017) - Hình ảnh của Lê Cường)
 
Theo chương trình phổ biến, lúc 7 giờ sáng nay, Mùng 1 Tết Mậu Tuất,  Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, cùng một số Chức Sắc Nam, Nữ Thường Trực Hội Thánh và Cửu Viện, đã tề tựu đông đủ trước Đền Thánh để xem múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân và Nhạc Sắc Tộc mừng Năm Mới. Ước lượng có trên 30 ngàn tín đồ tham dự.
 
Sau buổi bái lễ Đức Chí Tôn tại Đền Thánh, quý vị Chức Sắc cùng Đoàn Long Mã di chuyển đến Báo Ân Từ bái lễ Đức Phật Mẫu. Tiếp theo quý Chức Sắc đến Hộ Pháp Đường, Giáo Tông Đường, Nam, Nữ Đầu Sư Đường bái lễ Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông và quý vị Đầu Sư Nam Nữ.
 
Tại Nữ Đầu Đường, quý vị Chức Sắc được thiết đãi buổi ăn sáng bánh chưn, bánh tét chay. Tại Nam Đầu Sư Đương, quý vị Chức Sắc nam, nữ được Ngài Đầu Sư chúc Tết và lì xì.
 
Buổi lễ đầu Xuân của Hội Thánh được kết thúc vào lúc 9 giờ.
 
Nhân dịp mừng Năm Mới, Hội Thánh cũng đã phổ biến Thơ Chúc Xuân đến toàn thể đồng đạo.
 
Sau đây là Thơ Chúc Xuân và một số hình ảnh của ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018 tại Tòa Thánh.