HỘI THÁNH MỪNG XUÂN KỶ HỢI NGÀY MÙNG 1 TẾT 2019

Cập nhật 2019-02-06 22:18:24

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 05/02/2019 – Hình ảnh của Lê Cường Caodai TV)
 
Theo chương trình phổ biến, lúc 7 giờ sáng nay, Mùng 1 Tết Kỷ Hợi (dl. 5/02/2019),  Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, cùng một số Chức Sắc Nam, Nữ Thường Trực Hội Thánh và Cửu Viện, đã tề tựu đông đủ trước Đền Thánh để xem múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân và Nhạc Sắc Tộc mừng Năm Mới. Ước lượng có trên 50 ngàn tín đồ tham dự.
 
Sau buổi bái lễ Đức Chí Tôn tại Đền Thánh, quý vị Chức Sắc cùng Đoàn Long Mã di chuyển đến Báo Ân Từ bái lễ Đức Phật Mẫu. Tiếp theo quý Chức Sắc đến Hộ Pháp Đường, Giáo Tông Đường, Nam, Nữ Đầu Sư Đường bái lễ Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông và quý vị Đầu Sư Nam Nữ.
 
Tại Nữ Đầu Đường, quý vị Chức Sắc được thiết đãi buổi ăn sáng gồm bánh chưn, bánh tét chay.
 
Tại Nam Đầu Sư Đương, quý vị Chức Sắc nam, nữ được Ngài Đầu Sư chúc Tết và lì xì.
 
Buổi lễ đầu Xuân của Hội Thánh được kết thúc vào lúc 9 giờ.
 
Nhân dịp mừng Năm Mới, Hội Thánh cũng đã phổ biến Thơ Chúc Xuân đến toàn thể đồng đạo.
 
Sau đây là Thơ Chúc Xuân và một số hình ảnh của ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019 tại Tòa Thánh.  
 
 
 
 
 
 
 
ĐÊM CÚNG GIAO THỪA TẠI ĐỀN THÁNH
 
 
 
 
SÁNG MÙNG 1 TẾT TRƯỚC ĐỀN THÁNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANG CẢNH ĐỒNG ĐẠO THAM DỰ TẾT 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÁI LỄ TẠI ĐIỆN THỜ PHẤT MÂU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỒNG ĐẠO BÁI LỄ TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
CHÚC TẾT TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
BÁI LỄ TẠI NỮ ĐẦU SƯ ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHÚC TẾT TẠI NAM ĐẦU SƯ ĐƯỜNG