HỘI THÁNH MỪNG XUÂN CANH TÝ MÙNG 1 TẾT 2020

Cập nhật 2020-01-26 03:06:44

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 25/01/2020 – Hình ảnh của Hữu Lợi - Lê Cường và nhóm Caodai TV)
 
Theo chương trình phổ biến, lúc 7 giờ sáng nay, Mùng 1 Tết Canh Tý (dl.25/0212020),  Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, cùng Chức Sắc Nam, Nữ Thường Trực Hội Thánh và Cửu Viện, đã tề tựu đông đủ trước Đền Thánh để xem múa Long Mã, Ngọc Kỳ Lân và Nhạc Sắc Tộc mừng Năm Mới. Ước lượng có trên 40 ngàn tín đồ tham dự.
 
Sau buổi bái lễ Đức Chí Tôn tại Đền Thánh, quý vị Chức Sắc cùng Đoàn Long Mã di chuyển đến Báo Ân Từ bái lễ Đức Phật Mẫu. Tiếp theo quý Chức Sắc đến Hộ Pháp Đường, Giáo Tông Đường, Nam Đầu Sư Đường bái lễ Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông và quý vị Đầu Sư Nam Nữ.
 
Tại Nữ Đầu Đường, quý vị Chức Sắc được thiết đãi buổi ăn sáng gồm bánh chưn, bánh tét chay.
 
Tại Nam Đầu Sư Đương, quý vị Chức Sắc nam, nữ chúc Tết Ngài Đầu Sư và được Ngài Đầu Sư chúc Tết lại và lì xì.
 
Buổi lễ đầu Xuân của Hội Thánh được kết thúc vào lúc 9 giờ.
 
Nhân dịp mừng Năm Mới, Hội Thánh cũng đã phổ biến Thơ Chúc Xuân đến toàn thể đồng đạo.
 
Sau đây là Thơ Chúc Xuân và một số hình ảnh của ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020 tại Tòa Thánh.
 
 
 
 
 
 
 
QUANG CẢNH LỄ CÚNG LÚC 6 GIỜ SÁNG MÙNG 1 TẾT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MỪNG XUÂN TRƯỚC ĐỀN THÁNH LÚC 7 GIỜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI THÁNH MỪNG XUÂN TẠI BÁO ÂN TỪ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI THÁNH MỪNG XUÂN TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI THÁNH MỪNG XUÂN TẠI GIÁO TÔNG ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI THÁNH MỪNG XUÂN TẠI NAM ĐẦU SƯ ĐƯỜNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHỨC SẮC CHÚC TẾT NGÀI ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH
CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANG CẢNH BÁI LỄ TRONG ĐỀN THÁNH