HỘI THÁNH CHÚC XUÂN VÀ NHẬN CHÚC XUÂN NĂM ĐINH DẬU 2017

Cập nhật 2017-01-25 11:15:51

(Tin Tòa Thánh Tây Ninh ngày 24/01/2017 – Tường thuật của Phối Sư Thái Côn Thanh – Hình ảnh của Lễ Sanh Thượng Em Thanh)
 
Vào 2 tuần lễ  cuối năm Bính Thân (2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh,  
Chưởng Quản  Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đã dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đã đến thăm và chúc Xuân Đinh Dậu (2017) cho các cơ quan và đơn vị :
 
 • Quân Khu 7, TP. HCM
 • Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh,
 • Ban Dân Vận Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh,
 • Ban Nội Chính Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh,
 • UBND tỉnh Tây Ninh,
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh
 • HĐND tỉnh Tây Ninh
 • Ban Giám Đốc Công An tỉnh Tây Ninh
 • Phòng An ninh Chính trị (P.88) tỉnh Tây Ninh
 • UB.MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh
 • Sở Nội Vu tỉnh Tây Ninh,
 • Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
 
Trong thời gian trên, Hội Thánh cũng đón nhận các Cán Đoàn Cán bộ Viên chức trong và ngoài tỉnh Tây Ninh đến Chúc Xuân Hội Thánh :
 
 • Ban Tôn giáo Chính Phủ
 • Đoàn Chính ủy Quân khu 7
 • Cục ANXH Bộ Công An
 • Sư Đoàn 5 Tây Ninh
 • Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh
 • Đoàn Quốc Hội tỉnh Tây Ninh
 • HĐND TP Tây Ninh tỉnh Tây Ninh
 • Ban Nội Chính tỉnh Tây Ninh
 • Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh
 • HĐND, UBND, UB.MTTQ.VN, BCH Quân Sư tỉnh Tây Ninh
 • Chữ Thập Đỏ tỉnh Tây Ninh
 • Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ.VN, Phòng Công An, BCH Quân Sự huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh
 • Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ.VN huyện DMC tỉnh Tây Ninh
 • Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ.VN tỉnh Long An.
 • UB.MTTQ.VN tỉnh Đồng Tháp
 
Sau đây là một số hình ảnh của các buổi chúc Xuân 2017