HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH DỰ LỄ BẾ MẠC HỘI NGHỊ CESNUR 2018 TẠI ĐÀI LOAN

Cập nhật 2018-06-22 22:33:33

(Tin từ TP. Nantou Đài Trung Đài Loan, ngày 21-22/6/2018 - Tường trình của Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Hình ảnh của Nguyễn Trí Lực)
 
Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21/6/2018 ( ÂL. 07/5 Mậu Tuất) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cùng Chư vị chức sắc trong Đoàn đến Trung tâm Duy Tâm Thánh Giáo tại TP. Nantou Đài Trung – Đài Loan dự lễ Bế mạc Hội nghị Cesnur 2018.
 
Buổi lễ Bế mạc Hội nghị CESNUR 2018 được khai mạc vào lúc 10 giờ, đến 11 giờ 30 kết thúc.
 
Hội nghị CESNUR 2018 tại Thành phố Nantou Đài Trung Đài Loan được đánh giá thành công tốt đẹp.
 
Sau Lễ bế mạc, Ban Tổ chức Hội nghị hướng dẫn Đoàn Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến thăm các Đạo tràng của Duy Tâm Thánh Giáo Đài Loan tại Đài Trung và Đài Bắc vào hai ngày 21 và 22/6/2018.
 
Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh được Ngài Hỗn Nguyên Thiền Sư và toàn Tín Hữu Duy Tâm Thánh Giáo đặc biệt quan tâm tiếp đãi ân cần.
 
Sau đây là một số hình ảnh buổi Lễ Bế mạc và thăm các Đạo tràng của Duy Tâm Thánh Giáo tại Đài Trung và Đài Bắc